Page 6 - 2023_Fen Bilimleri 3. Sınıf
P. 6

Biruni..( 973-1048 ); Dünya’nın küre şeklinde olup döndüğünü öne sürmüştür.

             Macellan..( 1480-1521 ); Dünya’nın çevresini gemi ile dolaşarak başladığı

             noktaya ulaşacağını düşünmüş ve kanıtlamak için yolculuğa çıkmıştır. Turu

             tamamlayamadan hayatını kaybetmiştir. Arkadaşları yola devam etmiş ve bu
             yolculuğu tamamlamıştır. Böylece Dünya’nın şeklinin yuvarlak olduğu


             ispatlanmıştır.
             Galileo..( 1564-1642 ); Teleskopu bulmuştur. Dünya’nın hareket ettiğini


             ( döndüğünü ) ileri sürdüğü için kilise tarafından yargılanmış ve mahkum


             edilmiştir.


        Günümüzde Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini kesin olarak bilmekteyiz.


     Buna birkaç örnek verecek olursak;


        Kıyıdan uzaklaşan bir geminin ufuk çizgisine yaklaştıkça önce gövdesinin, sonra

     direklerinin kaybolması.

        Sürekli aynı yöne doğru uçan bir uçağın başladığı noktaya geri dönmesi.
        Dünya’nın uzaydan çekilen fotoğrafları Dünya’nın küre şeklinde olduğunun en
     büyük ispatıdır.
     MaviÖnlükYayınları               6               3. Sınıf Fen Bilimleri
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11