Page 5 - 2023_Fen Bilimleri 3. Sınıf
P. 5

Çok eski dönemlerde Dünya’nın şekli hakkında birçok fikir ortaya atılmıştır.

     Bu fikirlerin bir kısmı bugün bize komik gelse bile o günün teknolojik şartlarında birçok


     kişi tarafından kabul görmüştür. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki gibidir.

                Hintliler Dünya’nın deniz kaplumbağasının sırtındaki dört fil tarafından

              taşındığını düşünüyorlardı.
                Bazıları ise Dünya’nın öküzün boynuzları üzerinde durduğunu söylemiş,

              depremlerin ise öküzün başını sallaması sonucu meydana geldiğini


              düşünmüşlerdir.
                Bazılarına göre de Dünya düzdü ve tepsiye benzemekteydi. Sonuna

              gidilirse aşağı düşüleceğine inanılıyordu.

             Thales..( MÖ 600 ); Dünya’nın şeklinin yarım küreye benzediğini ve suda

             yüzdüğünü ifade etmiştir.


             Pisagor..( MÖ 500 ); Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır.

             Aristo..( MÖ 300 ); Pisagor’dan iki yüz yıl sonra “Ay tutulması” sırasında gözlem

             yaparken Dünya’nın Ay’ın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu fark

             ederek Dünya’nın yuvarlak olduğunu bir kanıta dayandırmıştır.     MaviÖnlükYayınları               5               3. Sınıf Fen Bilimleri
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10