Page 10 - 2023_Fen Bilimleri 3. Sınıf
P. 10

Dünya’nın katmanlarını gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen katmanlar

      olarak ayırabiliriz.

     Gözlemlenebilen Katmanlar                 Gözlemlenemeyen Katmanlar

      Hava küre

         Atmosfer                                  Manto
        Hava katmanı                                Ateş küre       Taş küre
                                            Dış çekirdek
        Yer kabuğu
       Kara katmanı
                                              Ağır küre

        Su küre

        Su katmanı                                İç çekirdek


      Dünya yüzeyinde karalar ve sular yer almaktadır. Bu yüzeyin hemen üzerinde ise atmosfer
                          bulunmaktadır.


      TAŞ KÜRE ( Kara katmanı – Yer kabuğu )        İnsanların ve diğer birçok canlının yaşadığı katmandır. Kıtalar, dağlar, ovalar,

      topraklar, taşlar, kayalar bu katmanda bulunur. Aynı zamanda okyanusların ve

      denizlerin tabanını da bu katman oluşturur. Dünya yüzeyinin ¼’i ( dörtte biri )

      karalardan oluşmaktadır.      SU KÜRE ( Su katmanı )


        Dünya yüzeyinin ¾’ü ( dörtte üçü ) sularla kaplıdır. Okyanuslar, denizler, göller,


      akarsular, yer altı suları, buzullar bu katmanı oluşturmaktadır. Başta balıklar olmak
      üzere pek çok canlı su kürede yaşar.
     MaviÖnlükYayınları               10              3. Sınıf Fen Bilimleri
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15