Page 1 - 2024_5. Sınıf Fen Branş Deneme
P. 1

KAZANIM         1


                          KONTROL                     Deneme
            Mobil Optik

              Hemen okut, anında değerlendir.                       1


           Ad Soyad :                      Kazanım
                                 F.5.1.1. Güneş’in yapısı ve özellikleri

                                 F.5.1.1.1 Güneş’in özelliklerini açıklar
                                 F.5.1.1.2 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın
                                 büyüklüğü ile karşılaştıracak şekilde model
                                 hazırlar.


                                               Soru Sayısı: 15
                                               Süre : 30 dakika
          Optik No
           198 :
                                 Uygulamayı indirmek için
                                 Hiper Zeka Optik Okuma

     1. Güneş ile ilgili bir bulmaca kesiti aşağıda verilmiştir.
                                   B  H  K  N  Y  C  I  Ş  I  Z
       Numaralandırılarak verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere
       gelmesi gereken kelimeler bulmacada yatay ve dikey ola- C T  L  Z  A  Ç  Ö  A  Ş  A
       rak verilmiştir.                    Z  A  M  Ü  K  L  J  T  I  N
       1.  En dıştaki katmanına ........ denir.
                                   T  Ç  E  K  İ  R  D  E  K  Ş
       2.  ........ Dünya’mıza ısı ve ışık verir.
                                   M  Ü  T  T  Z  E  V  B  L  A
       3.  En içteki katmanına .......... küre denir.
                                   V  S  B  G  Ü  N  E  Ş  M  P
       4.  Yapısında helyum, hidrojen ve diğer ........ lar bulunur.
       5.  En dıştan içe doğru ikinci kısımda ...... küre yer alır. Y Ü D A A K  A  Ç  V  K

       6.  En içten dışa doğru ikinci kısımda ........ küre gelir. K T Ü Z Ç  M  Ö  G  Y  O

       Buna göre hangi ifadelerin boş bırakılan kelimeleri bulmacada yatay olarak verilmiştir?
       A) 1 ve 2         B) 1 ve 6         C) 2 ve 3        D) 4 ve 5


                               1
   1   2   3   4   5   6