Page 9 - 2022_7_Sinif_Sinerji_Soru_Bankasi_Turkce
P. 9

TEST - 2                         SÖZCÜKTE ANLAM
     1.
               A ŞUBESİ                        B ŞUBESİ

       İç darlığına düşmek  Bir şey üzerinde iz yapmak    Örtmek, kaplamak   Sıkıştırarak yerleştirmek
      Sınav yaklaştıkça sıkıntı  Yaranın üzerine basınca  Bahçenin tüm köşelerini  Köylüler, peyniri küpe
      basmıştı.        acı hissetti.         ot basmış.        basmışlardı.


       Terk edilmiş olmak   Bir şeye kuvvet verip itmek    Baskın yapmak     Yeni yaşına girmek
      Köyün yollarını da ot  Şöfor, fren yerine yanlışlık- Polis, ihbar üzerine bir  Kardeşim yarın yirmi ya-
      basmıştı.        la gaza bastı.        evi basmış .       şına basacak.
      A ve B şubelerinin yarıştığı bir bilgi yarışmasında “basmak” sözcüğünün anlamları ve bu anlamlara uygun cümlelerin
      yer aldığı örnekler mevcuttur. Turuncu kutudakiler erkek öğrencilerin, mavi kutudakiler ise kız öğrencilerin cevaplarını
      temsil etmektedir.
      Yukarıda verilen örneklere göre,

      I.  A şubesi, B şubesinden daha fazla doğru cevap vermiştir.
      II. Bu soruyu öğrencilerin yarısından fazlası doğru cevaplamıştır.
      III. Genel olarak erkek öğrenciler daha fazla doğru cevap vermişlerdir.
      IV. A şubesinin kız öğrencileri, B şubesinin kız öğrencilerinden daha az doğru cevap vermişlerdir.
      numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur?

      A) I ve II.          B) I ve III.          C) II ve III.          D) II ve IV.    2.  Son yıllarda, yayımlanan şiir antolojileri dikkati çekecek kadar çoğaldı. Doğrudan doğruya şiirle uğraşmaya, şairleri
      teker teker okumaya pek vakit bulamayanlar için büyük bir kolaylık sağlayan bu antolojilerin her gün bin türlüsünü gö-
      rüyoruz. Ama genellikle ünlü şairlerin bunlarda yer alması dikkat çekiyor. Dönemlere göre hazırlanmış olanlar da var.
      Bunların kapsamının ötekilerden dar tutulması dikkatlerden kaçmıyor. Bu antolojilerin bulutsu bir görünüşü olduğunu da
      söylemek mümkün.
      Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

      A) İçeriği yetkin kişiler tarafından hazırlanmayan    B) Özellikleri ve sınırları belirgin olmayan
      C) Fikir yapısına uygun düşmeyen            D) Yapı ve üslup bakımından şüpheli olan


    3.
          Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek (güçlendirmek) amacıyla sözcüğün yinelenmesi veya
          birbirine yakın ya da karşıt anlamlı iki sözcüğün yan yana kullanılmasına ikileme denir.


      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, anlamı pekiştirme amacıyla kullanılmıştır?

      A) Seninle görüşmeyeli aşağı yukarı üç ay oldu.    B) Bir işi de doğru dürüst yapsan ne olurdu sanki!
      C) Yalan yanlış bilgilerle bizi oyalıyordu.      D) Sorularımıza uzun uzun cevaplar veriyordu.

       SİNERJİ TÜRKÇE Soru Bankası            9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14