Page 8 - 2022_7_Sinif_Sinerji_Soru_Bankasi_Turkce
P. 8

TEST -   1                        SÖZCÜKTE ANLAM      5. Eskiden çevre kirliliği ile ilgili önemli önlemler alınmak- 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sert” kelimesi “Sı-
       taydı. Son zamanlarda ise tüm canlıların eşit bir şekilde  nıf öğretmenim beni yumuşak sözlerle uyarmaya çalış-
       yaşamasını görev bilen doğaseverler, gelecek nesillere  mıştı.” cümlesindeki “yumuşak” kelimesinin anlamca
       de temiz bir çevre bırakmak için çeşitli etkinlikler yap- karşıtıdır?
       maya hazırlanıyorlar.                  A) Şahsına ve ailesine yapılan eleştirilere çok sert ce-
       Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları " ,  ,  ,  vaplar verdi.
        " simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bula- B) Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla köyün çıkışına
       rak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.           doğru ilerledi.
                                   C) Birçokları beni sert göründüğüm için sevmiyordu.
         Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş,  D) Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor.
        misyon
         Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş
        bulunan
         Yaklaşık olarak 25–30 yıllık yaş kümelerini oluşturan
        bireyler öbeği
         Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir
                                  7. Basit bir insan zamanını nasıl ----- değerli bir insan da
                                   nasıl ------ düşünür.

                                   Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük
                                   çiftlerinden hangisinin getirilmesi en uygundur?
                                   A) kazanacağını - tüketeceğini
                                   B) harcayacağını - kazanacağını
                      1      3
                                   C) dolduracağını - boşaltacağını
                                   D) geçireceğini - harcayacağını
                4         2                                  8.
               ANAHTAR SÖZCÜK                   I  eş dost
               1    2   3    4
                                               ağrı sızı  II
       Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR
       SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakiler-         III  mal mülk
       den hangisi oluşur?
                                              zarar ziyan  IV
        A)    S     İ    N     E

        B)    L     İ    M     E       İkilemeler; aynı kelimelerin, yakın ve karşıt anlamlı keli-
                                   melerin tekrarı gibi farklı şekillerde oluşturulabilir.
        C)    E     M     E     L
                                   Buna göre, görseldeki ikilemelerden hangisinin olu-
        D)    E     L     E     M       şumu farklıdır?

                                   A) I.     B) II.    C) III.    D) IV.

       SİNERJİ TÜRKÇE Soru Bankası            8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13