Page 7 - 2022_7_Sinif_Sinerji_Soru_Bankasi_Turkce
P. 7

TEST -   1                       SÖZCÜKTE ANLAM    1.
                 Gerçek anlam, bir sözcüğün akla ilk gelen ve herkesçe bilinen anlamıdır.


      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler temel (gerçek) anlamıyla kullanılmıştır?
      A) Yarın akşam amcasını ziyaret etmek için köye gidecek.
      B) Köyünden uzun süre ayrı kalması onu yıkmıştı.
      C) Soğuk davranışlarından dolayı arkadaşı yoktu.
      D) Fizikte ve kimyada çığır açan buluşlara imza attı.    2.
       Mecaz anlam, bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamından ilgi veya benzetme sonucunda uzaklaşarak kazanmış
       olduğu yeni anlamlara verilen addır. Örneğin “soğuk” kelimesinin akla ilk gelen karşılığı yani gerçek anlamı “Isının
       üşütecek kadar az veya düşük olması durumu” şeklinde olur. Ancak bu anlamdan tamamen uzaklaşarak “İlgisiz,
       sevimsiz bir biçimde” anlamı olursa mecaz anlamda kullanılmış olur.

      Bu açıklamaya göre “vurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

      A) Elini masaya vurarak herkesi susturmuştu.      B) Kapılarını vurmadan odalara giriyordu.
      C) Elindeki sapanla ağaçtaki elmayı vurdu.       D) Ekonomik kriz sanayideki herkesi vurdu.

    3.
            Terim anlam, bir sözcüğün herhangi bir bilim, sanat ya da meslek dalı ile ilgili özel kavramların
            karşılığı olarak kullanılmasıdır.      Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmamıştır?
      A) Bu şarkının bestesi Zeki Üngör’e aittir.      B) Hakem net bir penaltıyı göremedi.
      C) Ameliyata iki uzman doktor girdi.          D) Hayata bu açıdan bakmamıştı hiç.

    4. Kitaba adını veren bu uzunca şiirimdi. Bu şiir beni bir başka yere sürükledi. Kendi içinde bir bütünlük taşıyan bu şiir,
      birçoğumuzu etkilemiştir. Bunun için kalemimi sımsıkı tutuyorum. Böyle şiirler bizim edebiyatımızda çok azdır. Kitap,
      sevincin ve hüznün kol gezdiği bir şiir harmanıdır. Eğer böyle olmasaydı mum alevi kadar yakıcı olurdu.
      Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?

      A) özgün düşünmek – etkileyici olmak          B) farkını ortaya koymak – içten anlatım benimsemek
      C) özenli yazmak – güçlü etki yapmamak         D) sürükleyici olmak – inandırıcılığını yitirmek

       SİNERJİ TÜRKÇE Soru Bankası            7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12