Page 10 - 2022_7_Sinif_Sinerji_Soru_Bankasi_Turkce
P. 10

TEST - 2                          SÖZCÜKTE ANLAM      4.                           6.  Aşağıda “bozmak” sözcüğünün farklı anlamları verilmiş
                   3.               ve bunlar bir cümle içerisinde kullanılmıştır.
                   Meş n
                  yuvarlak
              2.          4.          a. Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak.
             Beyaz         Fak r         b. Dokunmak, zarar vermek.
             altın        kebabı
                                   c. Bir şeye aşırı düşkün olmak.

            1.                       d. Büyük parayı küçük birimlere ayırmak.
          Ormanlar             a.
           kralı             Pamuk             Dün akşam yediğim yemek, midemi
                                     1
                                         bozdu.

              d.          b.
             S m t        Aslan           2    Adamcağız kafayı politika ile boz-
                   c.                     muş.
                   Top

                                     3    Yeni gelen müdür, okuldaki tüm işle-
                                         yişi bozdu.
       Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı birden çok sözcük-
       le anlatmaya dolaylama denir. Yukarıdaki görselde hem
       sözcük hem de o sözcüğün dolaylaması yer almaktadır.    4    Sana zahmet olmazsa şu elliliği bo-
       Buna göre aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleş-          zar mısın?
       tirme yapılmıştır?
                                   Bu sözcüklerin kullanımı ve anlamları hangisinde
       A) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d    B) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d    doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?
       C) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a    D) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b
                                   A) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d    B) 1-c, 2-a, 3-b,4-d
                                   C) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a    D) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c


                                  7. Üzerinde terim anlamı olmayan kitap isimleri okunmuş-
      5. “Çocuk, bisikleti elinden alınınca ağladı.” cümlesinde  tur.
       “bisiklet” sözcüğü binek aracı olarak kullanıldığı için   Buna göre aşağıdaki kitaplardan hangisi okunmuş-
       gerçek anlamlıdır.                   tur?
       I.  Beni uğurlamaya gelenleri tek tek süzdüm.     A)            B)
       II. Yaptığı iyiliğin altında eziliyordu sanki.
       III. Elimdeki kitabı masanın üzerine bıraktım.        Notaların Dili     Hücrelerin Yapısı
       IV. Acı dolu sözleri beliriverdi zihnimde.
       Numaralanmış cümlelerin hangisinde bütün söz-    C)            D)
       cükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

       A) I.     B) II.    C) III.     D) IV.    Eğlenceli Matematik   Meridyenlerin Boyu

       SİNERJİ TÜRKÇE Soru Bankası            10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15