Bursa Uzman Kariyer

Bursa Uzman Kariyer

    
UKS (Uzman Kariyer Sistemi) Nedir?
Profesyonel anlayışı benimsemek büyük başarıları elde etmenin temel şartıdır. Bu bilinç, elde ettiğimiz birikimler ve aldığımız geribildirimler, sistemli hazırlık sürecinin önemini net bir biçimde ortaya koymaktadır. UKS, adayların sınava hazırlık sürecinde gereksinim duydukları bütün unsurların planlı ve sistematik bir biçimde uygulandığı eksiksiz ve üst düzey verimliliğe sahip bir sistemdir.

UKS de Neler Var?
Hazırlık sürecinin başlangıcında geçmişten gelen bilgi birikiminin ölçülmesi ve bu bilgilerin sürece katacağı olumlu ya da olumsuz durumların tespitini sağlar.
• Geçmişte edinilen yanlış bilgileri ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarır.
• Soru yapısı, sınav mantığı hakkında adayın başlangıçta ön bilgi edinmesini sağlar.
• Hazırlık süreci boyunca edinilecek bilgilerin doğru biçimde belleğe alınmasını ve soru çözümü sırasında etkili kullanımına temel oluşturur,
Konuların derinlemesine irdelendiği ve hedef davranışların yanı sıra kazanımların net bir biçimde belirlenerek planlanan bir yapıya sahiptir.
• Kitapların her biri kendi içinde modüllere bölünmüş olup taşıma kolaylığı getirir.
• Her an yanınızda taşıyabilir, dilediğiniz ortamda kolaylıkla kullanabilirsiniz.
• Modüller ise kendi içerisinde derslere ayrılmış olup konu bütünlüğünü ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacak nitelikte tasarlanmıştır.
• Derslerin ardından pekiştirmeyi ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmeyi sağlayan aktif mola ve izleme testleri bulunmaktadır.
Öğrenilen kavramların doğru şekilde anlamlandırılabilmesi, tekrar edilebilmesi ve üst düzey becerilere sahip olabilmek için tasarlanmış bir eğitim materyalidir.
• Kavrama ve pekiştirmeye yönelik olarak başlangıç testleri,
• Edinilen bilgilerin uygulama yönelik kullanımı ve etkin bir tekrarı için düzey geliştirme testleri,
• Sınavda adayın hata yapma oranını azaltmak ve analiz düzeyinde yorum gücüne sahip olması için ileri düzey testler
Her branşın kendi içinde periyodik olarak geçmiş konulara yönelik tarama ve tekrar uygulamasıdır.
• Üst düzey ve yorum gücü gerektiren sorularla,
• Adayların bilgilerini tazelemelerini,
• Öğrenilen kavramlar arasında net ayrım yapmayı,
• Kavram yanılgılarını ve çeldiriciler ile doğru cevap arasındaki ayrımı yapabilmeyi,
• Soru çözümünde hızlı ve pratik düşünmeyi sağlayan bir uygulamadır.
Bu testlerde yer alan soruların ayrıntılı çözüm ve açıklamaları web ortamında adayların kolaylıkla erişebilecekleri şekilde sunulmaktadır.
Tüm branşları içeren bu deneme sınavları, adayların hazırlık sürecine paralel olarak konulara ilerleyişine göre planlanmıştır.
• Belirli periyotlarla uygulanan bu denemeler her bir branşın o güne kadar işlenen konularını kapsamaktadır.
• Bu zaman dilimi içerisinde adayın çalışma verimliliğinin ölçülmesini,
• Aynı tempo ile çalışma sürdürüldüğünde puan ve net bakımından alınacak sonucu,
Dershanenin ve bireysel çalışmanın başarıya olan katkısını göstermenin yanı sıra motivasyonu gerekli ve doğru düzeyde tutma işlevi de görmektedir.
ÖSYM standartlarına ve soru yapılarına tam uyumlu olan bu deneme sınavları adayların gerçek sınav havasını yansıtmaktadır.
• Her bir sayısına büyük katılımın gerçekleşmesi,
• Sıralama ve puan bakımından gerçeğe yakın bir veri sunması,
• Nitelikli ve üst düzey sorularla adayların düzeyini geliştirmesi,
• Kuvvetli çeldiricilerle kavram yanılgılarını ve yanlış öğrenmeleri tespit etmesi,
• Kapsamlı ve hedefe yönelik çözümlerle adayın bilgi dağarcığını genişletmesi,
İşlevleri ile hazırlık sürecinin en önemli materyallerinden biri olarak performansın en üst düzeye erişmesini sağlamaktadır.

Program tamamlanıp derslerin bitiminin ardından “soru kampı” uygulaması başlamaktadır. Bu uygulama ile,
• Kapsam içerisinde bulunan tüm konulara sorular üzerinden değinilmesi,
• Soru çözümlerine dair püf noktalarını ve pratik çözüm yollarının vurgulanması,
• Soru çözüm hızının arttırılması ve zamanın daha verimli kullanılması,
• Adayın yetersiz olduğu derslere yönelik birden fazla tekrar yapabilmesine,
• Adayın yeterli olduğu derslerle tekrar zaman kaybının önlenmesine,
Bütünsel anlamda sınava yakın dönemin maksimum verimlilik ve minimum zaman anlayışıyla en iyi biçimde değerlendirildiği bir uygulamadır.

 

Uzman Kariyer Bursa Şubesi
Alacamescit mah.İnönü Cad. Okçular İş Mrk. No:3/61 
(Hayat Hastanesi Arkası)
Heykel/BURSA
Tel: 0 224 220 95 89
Eposta : bursa@uzmankariyer.com
bursa.uzmankariyer.com 

     
Bu içerik 148830 defa okunmuştur.
Uzman Kariyer