Site Haritası

ALES Kitapları


Deneme Sınavları
2016 Stratejik ALES 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2017 Stratejik ALES 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2017 Stratejik ALES 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2018 Stratejik ALES 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2015 Stratejik ALES 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2018 Stratejik ALES 4 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2019 ALES Stratejik Sekiz Deneme | Dijital Çözümlü
2020 Stratejik ALES 7`li Deneme Seti | Dijital Çözümlü
2021 Labirent ALES Soru Bankası Sayısal
2021 Labirent ALES Soru Bankası Sayısal & Sözel
2021 Labirent ALES Soru Bankası Sözel
2021 Labirent ALES 8`li Deneme Seti | Dijital Çözümlü
ALES Enerji 3 Deneme | Dijital Çözümlü
ALES Kamp 3 Deneme | Dijital Çözümlü
Stratejik ALES 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü) | Yeni Sistem

Konu Anlatımlı
2016 Stratejik ALES Konu Anlatımlı Set
2017 Stratejik ALES Konu Anlatımlı Set
2018 Stratejik ALES Konu Anlatımlı
2015 Stratejik ALES Konu Anlatımlı Set
2019 Stratejik ALES Konu Anlatımlı
2020 Stratejik ALES Hazırlık Kitabı

Soru Bankası
2016 Stratejik Çözümlü Ales Soru Seti
2017 Stratejik Çözümlü Ales Soru Bankası
2018 Stratejik Çözümlü Ales Soru Bankası
2020 Stratejik ALES Soru Bankası
2012 Stratejik Çözümlü Ales Soru Seti
2013 Stratejik Çözümlü Ales Soru Seti
2015 Stratejik Çözümlü Ales Soru Seti
2019 ALES Stratejik Soru Bankası
2020 ALES Performans Paragraf Soru Bankası
2021 ALES Performans Paragraf Soru Bankası
ALES Pratik Paragraf Soru Bankası
Stratejik Çözümlü ALES - MATEMATİK & SAYISAL BÖLÜM Soru Bankası
Stratejik Çözümlü ALES - SÖZEL & SAYISAL BÖLÜM Soru Bankası
Stratejik Çözümlü ALES - TÜRKÇE & SÖZEL BÖLÜM Soru Bankası

Yaprak Testler
Ales Yaprak Testleri

AÖF Lisans | 4 Yıllık


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1003 - İngilizce 101-301 | AÖF
1038 - Genel İşletme | AÖF
1043 - Genel Muhasebe-I | AÖF
1055 - Hukukun Temel Kavramları | AÖF
1060 - İktisada Giriş-I | AÖF
1082 - Matematik-I | AÖF
1094 - Psikoloji | AÖF
2001 - İngilizce II (102-302) | AÖF
2019 - Borçlar Hukuku | AÖF
2026 - Çalışma Psikolojisi | AÖF
2043 - Etkili İletişim Teknikleri | AÖF
2057 - Genel Muhasebe-II | AÖF
2105 - Matematik-II | AÖF
2129 - Sendikacılık | AÖF
2136 - Sosyoloji-II | AÖF
2148 - Temel Bilgi Teknolojileri-II | AÖF
2175 - Yönetim ve Organizasyon | AÖF
3007 - Anayasa Hukuku | AÖF
3012 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | AÖF
3032 - Çalışma Ekonomisi-I | AÖF
3066 - Girişimcilik ve İş Kurma | AÖF
3093 - İstatistik-I | AÖF
3094 - İş Sağlığı ve Güvenliği | AÖF
3101 - Kamu Maliyesi | AÖF
3164 - Sosyal Güvenlik | AÖF
3165 - Sosyal Politika-I | AÖF
3200 - Türk Dili-I | AÖF
4023 - Çalışma Ekonomisi-II | AÖF
4024 - Çalışma Yaşamının Denetimi | AÖF
4084 - İdare Hukuku | AÖF
4092 - İstatistik-II | AÖF
4177 - Sosyal Politika-II | AÖF
4201 - Ticaret Hukuku | AÖF
4214 - Uluslararası İktisat | AÖF
5003 - Bireysel İş Hukuku | AÖF
5007 - Çalışma İlişkileri Tarihi | AÖF
5008 - Çalışma Sosyolojisi | AÖF
5023 - İstihdam ve İşsizlik | AÖF
5047 - Para ve Banka | AÖF
6012 - Gelir Dağılımı ve Yoksulluk | AÖF
6037 - Örgütsel Davranış | AÖF
6045 - Toplu İş Hukuku | AÖF
6057 - Uluslararası Sosyal Politika | AÖF
7022 - Endüstri İlişkileri | AÖF
8035 - Sosyal Güvenlik Hukuku | AÖF
8049 - Türkiye Ekonomisi | AÖF
8056 - Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı | AÖF


Felsefe
1095 - Psikolojiye Giriş | AÖF
1100 - Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar | AÖF
1102 - Sosyal Politika | AÖF
1116 - Temel Fotoğrafçılık | AÖF
2015 - Birey ve Davranış | AÖF
2042 - Etik | AÖF
2100 - Kültür Tarihi | AÖF
2128 - Sembolik Mantık | AÖF
3052 - Epistemoloji | AÖF
3055 - Felsefe | AÖF
3132 - Ortaçağ Felsefesi-I | AÖF
3166 - Sosyal Psikoloji-I | AÖF
4014 - Bilim Felsefesi | AÖF
4043 - Eğitim Psikolojisi | AÖF
4126 - Metafizik | AÖF
4129 - Modern Sosyoloji Tarihi | AÖF
4139 - Ortaçağ Felsefesi II | AÖF
4178 - Sosyal Psikoloji II | AÖF
5005 - Çağdaş Sosyoloji Kuramları | AÖF
5030 - Modern Felsefe-I | AÖF
5050 - Siyaset Felsefesi-I | AÖF
6029 - Modern Felsefe II | AÖF
6043 - Siyaset Felsefesi II | AÖF
7008 - Çağdaş Felsefe-I | AÖF
7017 - Dil Felsefesi | AÖF
7023 - Estetik ve Sanat Felsefesi | AÖF
7046 - Tarih Felsefesi-I | AÖF
7053 - Türkiyede Felsefenin Gelişimi-I | AÖF
8006 - Çağdaş Felsefe II | AÖF
8038 - Tarih Felsefesi II | AÖF
8050 - Türkiye`de Felsefenin Gelişimi II | AÖF
8057 - Zihin Felsefesi | AÖF


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
1094 - Psikoloji | AÖF
1114 - Temel Bilgi Teknolojileri-I | AÖF
8034 - Stratejik İletişim | AÖF


Havacılık Yönetimi
1040 - Genel Matematik | AÖF
2066 - Halkla İlişkiler | AÖF
4089 - İnsan Kaynakları Yönetimi | AÖF


İktisat
1105 - Sosyolojiye Giriş | AÖF
2075 - İktisada Giriş-II | AÖF
2119 - Proje Yönetimi | AÖF
3084 - İktisadi Düşünceler Tarihi | AÖF
3122 - Mikro İktisat | AÖF
3125 - Muhasebe Uygulamaları | AÖF
3212 - Vergi Hukuku | AÖF
4038 - Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi | AÖF
4092 - İstatistik-II | AÖF
4115 - Makro İktisat | AÖF
4212 - Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | AÖF
5010 - Devlet Bütçesi | AÖF
5029 - Matematiksel İktisat | AÖF
5046 - Para Teorisi | AÖF
5048 - Sanayi Ekonomisi | AÖF
5053 - Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar | AÖF
6002 - Bilgi Ekonomisi | AÖF
6005 - Çalışma Ekonomisi | AÖF
6014 - Hizmetler Ekonomisi | AÖF
6021 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | AÖF
6041 - Para Politikası | AÖF
6054 - Uluslararası İktisat Politikası | AÖF
7004 - Avrupa Birliği | AÖF
7024 - Finansal Ekonomi | AÖF
7028 - İktisadi Kalkınma | AÖF
7050 - Türk Vergi Sistemi | AÖF
8002 - Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri | AÖF
8011 - Ekonominin Güncel Sorunları | AÖF
8018 - İktisadi Büyüme | AÖF
8019 - İktisat Tarihi | AÖF
8027 - Maliye Politikası | AÖF


İşletme
1022 - Davranış Bilimleri-I | AÖF
1092 - Pazarlama Yönetimi | AÖF
2030 - Davranış Bilimleri-II | AÖF
3041 - Dönem Sonu İşlemleri | AÖF
3056 - Finansal Yönetim-I | AÖF
3095 - İşletme Bilgi Sistemleri | AÖF
3096 - İşletme Yönetimi | AÖF
3098 - İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik | AÖF
4058 - Finansal Yönetim-II | AÖF
4131 - Muhasebede Bilgi Yönetimi | AÖF
4188 - Tedarik Zinciri Yönetimi | AÖF
5028 - Maliyet Muhasebesi | AÖF
5060 - Uluslararası İşletmecilik | AÖF
5065 - Yönetimde Güncel Yaklaşımlar | AÖF
6027 - Maliyet Yönetimi | AÖF
6036 - Örgüt Kuramı | AÖF
6042 - Pazarlama İletişimi | AÖF
7015 - Denetim | AÖF
7043 - Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar | AÖF
7045 - Stratejik Yönetim-I | AÖF
8014 - Finansal Tablolar Analizi | AÖF
8025 - Küresel Pazarlama | AÖF
8036 - Stratejik Yönetim-II | AÖF


Kamu Yönetimi
1102 - Sosyal Politika | AÖF
2058 - Genel Uygarlık Tarihi | AÖF
2081 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri | AÖF
2131 - Siyasi Tarih | AÖF
2162 - Türk Siyasal Hayatı | AÖF
3163 - Siyaset Sosyolojisi | AÖF
3225 - Yönetim Bilimi-I | AÖF
4099 - Kamu Yönetimi | AÖF
4172 - Siyasi Düşünceler Tarihi | AÖF
4228 - Yerel Yönetimler | AÖF
4229 - Yönetim Bilimi-II | AÖF
5025 - Kamu Personel Hukuku | AÖF
5026 - Kentleşme ve Konut Politikaları | AÖF
5051 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | AÖF
6056 - Uluslararası Örgütler | AÖF
7011 - Çevre Sorunları ve Politikaları | AÖF
7032 - Maliye Politikası-I | AÖF
7049 - Türk İdare Tarihi | AÖF
7055 - Türkiyenin Toplumsal Yapısı | AÖF
8023 - Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar | AÖF
8028 - Maliye Politikası-II | AÖF


Konaklama İşletmeciliği
2066 - Halkla İlişkiler | AÖF
7045 - Stratejik Yönetim-I | AÖF


Maliye
1127 - Türk Anayasa Hukuku | AÖF
2082 - İnsan ve Toplum | AÖF
2130 - Sermaye Piyasası Hukuku | AÖF
2149 - Temel İdare Hukuku | AÖF
3064 - Genel Vergi Hukuku | AÖF
4214 - Uluslararası İktisat | AÖF
4220 - Vergi Teorisi | AÖF
4221 - Vergi Usul Hukuku | AÖF
4222 - Vergi Uygulamaları | AÖF
5024 - Kamu Ekonomisi-I | AÖF
5045 - Özel Vergi Hukuku-I | AÖF
6022 - Kamu Ekonomisi-II | AÖF
6023 - Kamu Mali Yönetimi | AÖF
6026 - Mahalli İdareler Maliyesi | AÖF
6040 - Özel Vergi Hukuku-II | AÖF
6055 - Uluslararası Kamu Maliyesi | AÖF
7016 - Devlet Borçları | AÖF
7057 - Vergi Ceza Hukuku | AÖF
7058 - Vergi İcra Hukuku | AÖF
8053 - Vergi Yargılaması Hukuku | AÖF


Okul Öncesi Öğretmenliği
2005 - Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım | AÖF

Sağlık Yönetimi
1059 - İktisada Giriş | AÖF
1124 - Tıp Terimleri | AÖF
2052 - Genel Beslenme | AÖF
2119 - Proje Yönetimi | AÖF
2150 - Temel İlk Yardım Bilgisi | AÖF
2153 - Temel Sağlık Hizmetleri | AÖF
3155 - Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi | AÖF
4164 - Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri | AÖF
4165 - Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | AÖF
4166 - Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi | AÖF
7015 - Denetim | AÖF
7045 - Stratejik Yönetim-I | AÖF
8036 - Stratejik Yönetim-II | AÖF


Sosyal Hizmet
2043 - Etkili İletişim Teknikleri | AÖF
2062 - Girişimcilik | AÖF
2150 - Temel İlk Yardım Bilgisi | AÖF
3083 - İkna Edici İletişim | AÖF
4068 - Görüşme Teknikleri | AÖF


Sosyoloji
1076 - Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler | AÖF
1104 - Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri | AÖF
2042 - Etik | AÖF
2058 - Genel Uygarlık Tarihi | AÖF
2162 - Türk Siyasal Hayatı | AÖF
3010 - Antropoloji | AÖF
3104 - Klasik Sosyoloji Tarihi | AÖF
3166 - Sosyal Psikoloji-I | AÖF
4014 - Bilim Felsefesi | AÖF
4042 - Eğitim Felsefesi | AÖF
4043 - Eğitim Psikolojisi | AÖF
4123 - Medya Sosyolojisi | AÖF
4178 - Sosyal Psikoloji II | AÖF
5001 - Aile Sosyolojisi | AÖF
5012 - Ekonomi Sosyolojisi | AÖF
5027 - Kültür Sosyolojisi | AÖF
5055 - Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi | AÖF
5064 - Yeni Toplumsal Hareketler | AÖF
6011 - Endüstri Sosyolojisi | AÖF
6024 - Kent Sosyolojisi | AÖF
6028 - Mantığın Gelişimi | AÖF
6044 - Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler | AÖF
6046 - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları | AÖF
6047 - Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik | AÖF
7012 - Çevre Sosyolojisi | AÖF
7027 - Hukuk Sosyolojisi | AÖF
7029 - İletişim Sosyolojisi | AÖF
7054 - Türkiyede Sosyoloji | AÖF
8010 - Din ve Toplum | AÖF
8024 - Klasik Mantık | AÖF
8037 - Suç Sosyolojisi | AÖF
8045 - Türk Sosyologları | AÖF


Tarih
1105 - Sosyolojiye Giriş | AÖF
2164 - Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi | AÖF
4169 - Sanat Tarihi | AÖF
4227 - Yaşayan Dünya Dinleri | AÖF
7019 - Diplomasi Tarihi | AÖF
7048 - Türk Dış Politikası-I | AÖF
8041 - Türk Dış Politikası-II | AÖF


Türk Dili ve Edebiyatı


Uluslararası İlişkiler
1076 - Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler | AÖF
1099 - Siyasi Tarih-I | AÖF
1129 - Uygarlık Tarihi-I | AÖF
2100 - Kültür Tarihi | AÖF
2132 - Siyasi Tarih-II | AÖF
2166 - Uluslararası İlişkilere Giriş | AÖF
2168 - Uygarlık Tarihi-II | AÖF
3162 - Siyaset Bilimi | AÖF
3207 - Uluslararası Hukuk-I | AÖF
3209 - Uluslararası Politika-I | AÖF
4063 - Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset | AÖF
4213 - Uluslararası Hukuk-II | AÖF
4216- Uluslararası Politika-II | AÖF
5002 - Balkanlarda Siyaset | AÖF
5022 - İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci | AÖF
5038 - Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset | AÖF
5052 - Strateji ve Güvenlik | AÖF
6008 - Dış Politika Analizi | AÖF
6033 - Orta Doğuda Siyaset | AÖF
6053 - Uluslararası Ekonomi Politik | AÖF
7002 - Amerikan Dış Politikası | AÖF
7004 - Avrupa Birliği | AÖF
7019 - Diplomasi Tarihi | AÖF
7056 - Uluslararası İlişkiler Kuramları-I | AÖF
8026 - Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim | AÖF
8041 - Türk Dış Politikası-II | AÖF
8049 - Türkiye Ekonomisi | AÖF
8051 - Uluslararası İlişkiler Kuramları-II | AÖF
8052 - Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri | AÖF


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
1074 - İşletme İlkeleri | AÖF
2175 - Yönetim ve Organizasyon | AÖF
3092 - İstatistik | AÖF
4188 - Tedarik Zinciri Yönetimi | AÖF
5059 - Uluslararası İktisat Teorisi | AÖF
7025 - Finansal Yönetim | AÖF
8025 - Küresel Pazarlama | AÖF

Yönetim Bilişim Sistemleri
2103 - Marka ve Yönetimi | AÖF
4067 - Görsel Kültür | AÖF
4132 - Müşteri İlişkileri Yönetimi | AÖF
5061 - Üretim Yönetimi | AÖF

AÖF Önlisans | 2 Yıllık


Acil Durum ve Afet Yönetimi


Adalet
1001 - Adalet Meslek Etiği | AÖF
1050 - Halkla İlişkiler ve İletişim | AÖF
1058 - İdare Hukukuna Giriş | AÖF
1083 - Medeni Hukuk-I | AÖF
2001 - İngilizce II (102-302) | AÖF
2072 - Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar | AÖF
2074 - İdari Yargı | AÖF
2078 - İnfaz Hukuku | AÖF
2081 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri | AÖF
2093 - Kalem Mevzuatı | AÖF
2106 - Medeni Hukuk-II | AÖF
2148 - Temel Bilgi Teknolojileri-II | AÖF
3026 - Büro Teknolojileri | AÖF
3029 - Ceza Hukuku | AÖF
3114 - Medeni Usul Hukuku | AÖF
3118 - Memur Hukuku | AÖF
3206 - Ulusal Yargı Ağı Projesi-I | AÖF
3218 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku | AÖF
4008 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | AÖF
4009 - Avukatlık ve Noterlik Hukuku | AÖF
4021 - Ceza Muhakemesi Hukuku | AÖF
4030 - Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi | AÖF
4082 - İcra İflas Hukuku | AÖF
4201 - Ticaret Hukuku | AÖF
4207 - Türk Dili-II | AÖF
4211 - Ulusal Yargı Ağı Projesi-II | AÖF


Aşçılık
1003 - İngilizce 101- 301 | AÖF

Bankacılık Sigortacılık
1042 - Genel Muhasebe | AÖF
2026 - Çalışma Psikolojisi | AÖF
4058 - Finansal Yönetim-II | AÖF
7050 - Türk Vergi Sistemi | AÖF

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
1061 - İletişim Bilgisi | AÖF
3083 - İkna Edici İletişim | AÖF
3098 - İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik | AÖF
6021 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | AÖF
6037 - Örgütsel Davranış | AÖF

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri


Çağrı Merkezi Hizmetleri
4095 - İş ve Yaşamda Motivasyon | AÖF

Çocuk Gelişimi
1114 - Temel Bilgi Teknolojileri-I | AÖF

Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi


Dış Ticaret
2090 - İşletme Fonksiyonları | AÖF
3212 - Vergi Hukuku | AÖF


Eczane Hizmetleri


Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı


Emlak ve Emlak Yönetimi
1092 - Pazarlama Yönetimi | AÖF

Ev İdaresi
1002 - Aile Yapısı ve İlişkileri | AÖF
1023 - Davranış Bilimlerine Giriş | AÖF
2045 - Ev Teknolojisi | AÖF
2052 - Genel Beslenme | AÖF
2087 - Verimlilik Yönetimi | AÖF
2098 - Konut Seçimi ve Düzenlenmesi | AÖF
3002 - Aile Ekonomisi | AÖF
3003 - Aile İçi Uyumlu Etkileşim | AÖF
3066 - Girişimcilik ve İş Kurma | AÖF
3067 - Giysi Seçimi | AÖF
3195 - Toplumsal Yaşamda Aile | AÖF
3222 - Yiyecek Üretim Temelleri | AÖF
4001 - Aile Psikolojisi ve Eğitimi | AÖF
4002 - Aile Sağlığı | AÖF
4056 - Ev Endüstrisi | AÖF
4128 - Moda Tasarım | AÖF
4168 - Sağlıklı Yaşam | AÖF
4205 - Tüketim Bilinci ve Bilinçli Tüketici | AÖF


Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
1116 - Temel Fotoğrafçılık | AÖF
3193 - Toplum ve İletişim | AÖF
4070 - Güzel Sanatlar | AÖF

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2020 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi | AÖF
2066 - Halkla İlişkiler | AÖF
2103 - Marka ve Yönetimi | AÖF
2138 - Sözlü ve Sözsüz İletişim | AÖF
2172 - Yeni İletişim Teknolojileri | AÖF
3076 - Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri | AÖF
3077 - Halkla İlişkiler Yönetimi | AÖF
3086 - İletişim Araştırmaları | AÖF
3110 - Kurumsal İletişim | AÖF
3153 - Reklamcılık | AÖF
4067 - Görsel Kültür | AÖF
4075 - Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar | AÖF
4076 - Halkla İlişkiler Yazarlığı | AÖF
4106 - Kriz İletişimi ve Yönetimi | AÖF
4109 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk | AÖF
4123 - Medya Sosyolojisi | AÖF


Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi
3093 - İstatistik-I | AÖF


İlahiyat
1007 - Arapça-I | AÖF
1062 - İlk Dönem İslâm Tarihi | AÖF
1067 - İslâm Ahlâk Esasları | AÖF
1068 - İslâm İbadet Esasları | AÖF
1069 - İslâm İnanç Esasları | AÖF
1070 - İslâm Sanatları Tarihi | AÖF
2006 - Arapça-II | AÖF
2064 - Hadis Tarihi ve Usulü | AÖF
2083 - İslâm Hukukuna Giriş | AÖF
2084 - İslâm Kurumları ve Medeniyeti | AÖF
2144 - Tefsir Tarihi ve Usulü | AÖF
2161 - Türk İslâm Edebiyatı | AÖF
3011 - Arapça-III | AÖF
3039 - Din Psikolojisi | AÖF
3071 - Günümüz Fıkıh Problemleri | AÖF
3090 - İslâm Düşünce Tarihi | AÖF
3091 - İslâm Mezhepleri Tarihi | AÖF
3178 - Tefsir | AÖF
4007 - Arapça IV | AÖF
4036 - Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik | AÖF
4037 - Din Sosyolojisi | AÖF
4072 - Hadis | AÖF
4100 - Kelâm`a Giriş | AÖF
4227 - Yaşayan Dünya Dinleri | AÖF


İnsan Kaynakları Yönetimi
2129 - Sendikacılık | AÖF
3094 - İş Sağlığı ve Güvenliği | AÖF
4024 - Çalışma Yaşamının Denetimi | AÖF


İşletme Yönetimi


Jandarma Meslek Eğitimi


Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi


Kimya Teknolojisi


Kültürel Miras ve Turizm
4169 - Sanat Tarihi | AÖF

Laborant ve Veteriner Sağlık


Lojistik
5060 - Uluslararası İşletmecilik | AÖF

Marka İletişimi


Medya ve İletişim


Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
3056 - Finansal Yönetim-I | AÖF

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
3049 - Envanter ve Bilanço | AÖF
4185 - Şirketler Muhasebesi | AÖF
4222 - Vergi Uygulamaları | AÖF


Özel Güvenlik ve Koruma


Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi


Polis Meslek Eğitimi


Radyo-Televizyon Programcılığı
4015 - Bilim ve Teknoloji Tarihi | AÖF

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
1123 - Tıbbi Belgeleme | AÖF
2123 - Sağlık Hizmetleri Pazarlaması | AÖF
2124 - Sağlık Hukuku | AÖF
2125 - Sağlık Kurumları Mevzuatı | AÖF
3155 - Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi | AÖF
3156 - Sağlık Sigortacılığı | AÖF
3182 - Tıbbi İstatistik | AÖF
4132 - Müşteri İlişkileri Yönetimi | AÖF
4163 - Sağlık Kurumları Yönetimi II | AÖF
4164 - Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri | AÖF
4165 - Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | AÖF
4166 - Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi | AÖF
4167 - Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi | AÖF
5025 - Kamu Personel Hukuku | AÖF


Sağlık Memurluğu


Sosyal Bilimler


Sosyal Hizmetler
1101 - Sosyal Hizmete Giriş | AÖF
2086 - İş Etiği | AÖF
2134 - Sosyal Hizmet Kuruluşları | AÖF
2135 - Sosyal Sorunlar | AÖF
2147 - Temel Bakım Hizmetleri | AÖF
2153 - Temel Sağlık Hizmetleri | AÖF
3034 - Çatışma ve Stres Yönetimi-I | AÖF
3142 - Özel Gereksinimli Bireyler ve Bakım Hizmetleri | AÖF
3164 - Sosyal Güvenlik | AÖF
3219 - Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri | AÖF
4025 - Çatışma ve Stres Yönetimi II | AÖF
4068 - Görüşme Teknikleri | AÖF
4173 - Sosyal Hizmet Mevzuatı | AÖF
4174 - Sosyal Hizmet Uygulamaları | AÖF
4175 - Sosyal Hizmet Yönetimi | AÖF
7055 - Türkiyenin Toplumsal Yapısı | AÖF


Spor Yönetimi


Tarım


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2158 - Toplantı ve Sunu Teknikleri | AÖF
5065 - Yönetimde Güncel Yaklaşımlar | AÖF


Turizm ve Otel İşletmeciliği


Turizm ve Seyahat Hizmetleri
4089 - İnsan Kaynakları Yönetimi | AÖF

Web Tasarımı ve Kodlama
5003 - Bireysel İş Hukuku | AÖF
6042 - Pazarlama İletişimi | AÖF

Yaşlı Bakımı
2159 - Topluma Hizmet Eğitimi | AÖF

Yerel Yönetimler
6026 - Mahalli İdareler Maliyesi | AÖF

DGS Kitapları


Deneme Sınavları
2014 DGS 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2015 Stratejik DGS 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2016 Stratejik DGS 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2017 DGS Maraton 5 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2017 Stratejik DGS 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2018 Stratejik DGS 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2019 DGS Stratejik Sekiz Deneme | Dijital Çözümlü
2020 Stratejik DGS 7`li Deneme Seti | Dijital Çözümlü
2021 Labirent DGS 8`li Deneme Seti | Dijital Çözümlü
DGS 3lü Türkiye Geneli | Efor Deneme (Tamamı Çözümlü)
DGS Enerji 3 Deneme | Dijital Çözümlü
DGS Kamp 3 Deneme | Dijital Çözümlü

Konu Anlatımlı
2015 Stratejik DGS Konu Anlatımlı
2016 Stratejik DGS Konu Anlatımlı
2019 DGS Stratejik Konu Anlatımlı
2020 Stratejik DGS Hazırlık Kitabı
2021 Labirent DGS Konu Anlatımlı Hazırlık Kitabı
Stratejik DGS Konu Anlatımlı

Soru Bankaları
2016 Stratejik Çözümlü DGS Soru Bankası
2017 Stratejik Çözümlü DGS Soru Bankası
2018 Stratejik Çözümlü DGS Soru Bankası
2015 Stratejik Çözümlü DGS Soru Bankası
2019 DGS Stratejik Soru Bankası | Dijital Çözümlü
2020 DGS Performans Paragraf Soru Bankası
2020 Stratejik DGS Soru Bankası
2021 DGS Performans Paragraf Soru Bankası
2021 Labirent DGS Soru Bankası Sayısal & Sözel
2021 Labirent DGS Soru Bankası Sayısal| Çözümlü
2021 Labirent DGS Soru Bankası Sözel | Çözümlü
2023 DGS ALES KPSS Sözel Mantık | Video Çözümlü
2023 DGS Soru Bankası Sayısal | Video Çözümlü
2023 DGS TYT KPSS ALES Paragraf Soru Bankası | Video Çözümlü
DGS Pratik Paragraf Soru Bankası
Stratejik Çözümlü DGS - MATEMATİK & SAYISAL BÖLÜM Soru Bankası
Stratejik Çözümlü DGS - SÖZEL & SAYISAL BÖLÜM Soru Bankası
Stratejik Çözümlü DGS - TÜRKÇE & SÖZEL BÖLÜM Soru Bankası

Yaprak Testler
2016 DGS İnteraktif (Çek Kopar) Yaprak Testleri
2017 DGS İnteraktif (Çek Kopar) Yaprak Testleri
2010 DGS Yaprak Testleri
2015 DGS İnteraktif (Çek Kopar) Yaprak Testleri
2019 DGS Stratejik Yaprak Test | İnteraktif Çözümlü
2020 DGS Çek Kopart Test Bankası
2021 Labirent DGS Çek Kopar Yaprak Test

İlkokul Kitapları

KPSS A Grubu


Deneme Sınavları
2017 KPSS A Grubu 7 Deneme Çözümlü
KPSS A Grubu 3lü Türkiye Geneli I Efor Deneme (Tamamı Çözümlü)
KPSS A Grubu 7 Deneme Çözümlü

Ders Notları
2016 KPSS Hukuk (Anayasa-İdare) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS Hukuk (Ceza-İcra-İflas) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS Hukuk(Borçlar-Medeni-Ticaret) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS İktisat (Makro-Mikro) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS İktisat (Para Banka-Uluslararası) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS Maliye Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS Muhasebe Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Hukuk (Anayasa-İdare) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Hukuk (Ceza-İcra-İflas) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Hukuk(Borçlar-Medeni-Ticaret) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS İktisat (Makro-Mikro) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS İktisat (Para Banka-Uluslararası) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Maliye Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Muhasebe Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
KPSS Hukuk (Anayasa-İdare) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
KPSS Hukuk (Medeni Borçlar-Ticaret -Ceza-İcra-İflas) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
KPSS İktisat (Makro-Mikro) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
KPSS İktisat (Para Banka-Uluslararası) Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
KPSS Maliye Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
KPSS Muhasebe Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)

Konu Anlatımlı


Soru Bankaları
KPSS İktisat Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
KPSS İktisat Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
KPSS Kamu Hukuku Öğreten (Anayasa-İdare-Ceza) Soru Bankası (Tamamı Çözümlü
KPSS Maliye Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
KPSS Maliye Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
KPSS Muhasebe Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
KPSS Muhasebe Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
KPSS Özel Hukuk Öğreten (Medeni-Borçlar-Ticaret-İcra-İflas) Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)


Yaprak Testler

KPSS Eğitim Bilimleri


Deneme Sınavları
2016 KPSS Eğitim Bilimleri 12 Deneme Çözümlü
2017 KPSS Eğitim Bilimleri 11 Deneme Çözümlü
2011 KPSS Eğitim Bilimleri 15 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2012 KPSS Eğitim Bilimleri 17 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2013 KPSS Çözümlü Extra 6 Deneme Eğitim Bilimleri
2013 KPSS Eğitim Bilimleri Çözümlü 14 Deneme
2014 KPSS Eğitim Bilimleri Mega 12 Deneme Çözümlü
2015 KPSS Eğitim Bilimleri 12 Deneme Çözümlü
2018 KPSS Eğitim Bilimleri 10 Deneme (Tamamı Çözümlü)
2018 KPSS Eğitim Bilimleri 9 Deneme (Tamamı Çözümlü)
2019 KPSS Eğitim Bilimleri Sekiz Deneme | Dijital Çözümlü
2020 KPSS Eğitim Bilimleri 7 Deneme | Dijital Çözümlü
2021 KPSS Eğitim Bilimleri 8 Deneme | Dijital Çözümlü
2022 KPSS Eğitim Bilimleri 9 Deneme | Dijital Çözümlü
2023 KPSS Eğitim Bilimleri 10 Deneme | Pdf Çözümlü
Eğitim Bilimleri Deneme Seti (20 Çözümlü Deneme)
KPSS Eğitim Bilimleri 3lü Türkiye Geneli | Efor Deneme (Tamamı Çözümlü)
KPSS Eğitim Bilimleri Enerji 3 Deneme | Dijital Çözümlü
KPSS Eğitim Bilimleri Kamp 3 Deneme | Dijital Çözümlü
KPSS Gelişim Psikolojisi | 5 deneme
KPSS Öğrenme Psikolojisi | 5 deneme
KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri | 5 deneme
KPSS Ölçme ve Değerlendirme | 5 deneme
KPSS Program Geliştirme & Sınıf Yönetimi & Materyal Tasarımı | 5 deneme
KPSS Rehberlik ve Özel Eğitim | 5 deneme

Ders Notları
2016 KPSS Eğitim Bilimleri Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Eğitim Bilimleri Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2015 KPSS Eğitim Bilimleri Özel Ders Notları
2020 KPSS Baba Zümre Gelişim & Öğrenme Notları
2020 KPSS Baba Zümre Ölçme & Program Notları
2020 KPSS Baba Zümre ÖYT & Sınıf Materyal Notları
KPSS Gelişim & Öğrenme Canlı Ders Notları | Baba Zümre
KPSS Ölçme & Program Canlı Ders Notları | Baba Zümre
KPSS ÖYT & Sınıf & Materyal Canlı Ders Notları | Baba Zümre

El Kitapları
KPSS Eğitim Bilimleri Hızlı Bakış

Kampanyalı Setler
2018 KPSS Eğitim Bilimleri Süper Set

Konu Anlatımlı Setler
2010 KPSS Eğitim Bilimleri Modüler Set
2011 KPSS Eğitim Bilimleri Konu Anlatımlı Modüler Set (Soru Bankası Hediyeli)
2012 KPSS Eğitim Bilimleri Konu Anlatımlı Modüler Set (6 Kitap)
2013 KPSS Eğitim Bilimleri Öğreten Fasiküller Modüler Set
2014 Yeni Sistem KPSS Eğitim Bilimleri Modüler Set
2015 KPSS Eğitim Bilimleri PES Konu Anlatımlı Set
2016 KPSS KEP Eğitim Bilimleri Konu Anlatımlı Modüler Set
2017 KPSS KEP Eğitim Bilimleri Konu Anlatımlı Modüler Set
2018 KPSS Eğitim Bilimleri Konu Anlatımlı Modüler Set
2020 KPSS Eğitim Bilimleri Konu Anlatımlı Modüler Set
2023 KPSS Eğitim Bilimleri Konu Anlatımlı Modüler Set (6 kitap)


Konu Anlatımlı Tek Kitaplar
2010 KPSS Gelişim Psikolojisi Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2010 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatımı & Soru Bankası
2010 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2010 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2010 KPSS Program Geliştirme Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2010 KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2011 KPSS Gelişim Psikolojisi Konu Anlatımlı
2011 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatımlı
2011 KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Konu Anlatımlı
2011 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Konu Anlatımlı
2011 KPSS Program Geliştirme Konu Anlatımlı
2011 KPSS Rehberlik Konu Anlatımlı
2012 KPSS Gelişim Psikolojisi Konu Anlatımlı
2012 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konu Anlatımlı
2012 KPSS Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Konu Anlatımlı
2012 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Konu Anlatımlı
2012 KPSS Program Geliştirme Konu Anlatımlı
2012 KPSS Rehberlik Konu Anlatımlı
2020 KPSS Eğitim Bilimleri Tek Kitap Konu Anlatımlı
2021 KPSS Eğitim Bilimleri Tek Kitap Konu Anlatımlı
2022 KPSS Eğitim Bilimleri Tamam Konu Anlatımlı


Sezon Sonu (Kelepir) Ürünler


Soru Bankaları
2016 KPSS Eğitim Bilimleri Profesyonel Soru Seti (8 Kitap)
2017 KPSS Eğitim Bilimleri Profesyonel Soru Seti (8 Kitap)
2010 KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası
2011 KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası
2012 KPSS Eğitim Bilimleri Sistematik Soru Seti (6 Kitap)
2013 KPSS Eğitim Bilimleri Sistematik Soru Seti (6 Kitap)
2014 KPSS Eğitim Bilimleri Sistematik Soru Seti (8 Kitap)
2015 KPSS Eğitim Bilimleri Sistematik Soru Seti (8 Kitap)
2018 KPSS Eğitim Bilimleri Profesyonel Soru Seti
2018 KPSS Eğitim Bilimleri Tüm Dersler Soru Bankası
2019 KPSS Baba Zümre Gelişim & Öğrenme Soru Bankası | Tamamı Çözümlü
2019 KPSS Baba Zümre ÖYT Sınıf & Materyal Soru Bankası | Tamamı Çözümlü
2019 KPSS Eğitim Bilimleri Sinerji Soru Seti | Tamamı Çözümlü
2019 KPSS Eğitim Bilimleri Tüm Soru Bankası
2020 KPSS Baba Zümre Gelişim & Öğrenme Soru Bankası
2020 KPSS Baba Zümre ÖYT & Sınıf Materyal Soru Bankası
2020 KPSS Eğitim Bilimleri Profesyonel Soru Seti | Tamamı Çözümlü
2020 KPSS Eğitim Bilimleri Tüm Dersler Soru Bankası
2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Soru Bankası
2021 KPSS Baba Zümre ÖYT&Sınıf Yiöentimi &Materyal Tasarımı Soru Bankası
2021 KPSS Eğitim Bilimleri Sinerji Soru Seti | Tamamı Çözümlü
2021 KPSS Eğitim Bilimleri Tüm Dersler Soru Bankası
2022 KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası
2022 KPSS İYİ Gelişim Psikolojisi Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ Öğrenme Psikolojisi Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ Ölçme ve Değerlendirme Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ ÖYT Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ Program Geliştirme Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ Rehberlik Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2023 KPSS Gelişim Psikolojisi Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Öğrenme Psikolojisi Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Program Geliştirme Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Rehberlik Özel Eğitim Soru Bankası & PDF Çözümlü
Dikkat Çıkabilir KPSS Gelişim & Öğrenme ÖSYM`nin Vazgeçemediği Soru Tipleri
Dikkat Çıkabilir KPSS Ölçme & Program ÖSYM`nin Vazgeçemediği Soru Tipleri
Dikkat Çıkabilir KPSS ÖYT & Sınıf & Materyal ÖSYM`nin Vazgeçemediği Soru Tipleri
KPSS Eğitim Bilimleri 7 Günde GENEL TEKRAR Soru Bankası

Yaprak Testler
2010 KPSS Eğitim Bilimleri Yaprak Testi
2011 KPSS Eğitim Bilimleri Çek Kopar Yaprak Test
2012 KPSS Eğitim Bilimleri Yaprak Test (Çek Kopar)
2013 KPSS Eğitim Bilimleri İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2014 KPSS Eğitim Bilimleri İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2015 KPSS Eğitim Bilimleri İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2016 KPSS Kupa Eğitim Bilimleri Konu Konu Test Bankası
2017 KPSS Kupa Eğitim Bilimleri Konu Konu Test Bankası
2018 KPSS Eğitim Bilimleri Kupa Konu Konu Test Bankası
2019 KPSS Eğitim Bilimleri Tekno Test | Dijital Çözümlü
2020 KPSS Kupa Konu Konu Test Bankası | Eğitim Bilimleri Tüm Dersler
2021 KPSS Tekno Konu Konu Test Bankası | Eğitim Bilimleri Tüm Dersler
2022 KPSS Gelişim Psikolojisi Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS ÖYT Materyal Tasarımı Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS Program Geliştirme & Sınıf Yönetimi Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS Rehberlik Konu Sıralı Test Bankası
2023 KPSS Gelişim Psikolojisi Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Öğrenme Psikolojisi Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Program Geliştirme Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Rehberlik Konu Konu Test Bankası

KPSS GY GK


Deneme Sınavları
2016 KPSS Genel Yetenek & Kültür 12 Deneme Çözümlü
2010 Genel Yetenek & Genel Kültür Deneme Seti (13 Çözümlü Deneme)
2011 KPSS Anayasa 30 Deneme
2011 KPSS Coğrafya 30 Deneme
2011 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür 15 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2011 KPSS Matematik 30 Deneme
2011 KPSS Tarih 30 Deneme
2012 KPSS Anayasa 30 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2012 KPSS Coğrafya 30 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2012 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür 17 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2012 KPSS Matematik 30 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2012 KPSS Tarih 30 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2013 KPSS Çözümlü Extra 6 Deneme Genel Yetenek & Kültür
2013 KPSS Genel Yetenek & Kültür Çözümlü 14 Deneme
2014 KPSS Anayasa 35 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2014 KPSS Coğrafya 35 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2014 KPSS Genel Yetenek & Kültür Mega 12 Deneme Çözümlü
2014 KPSS Genel Yetenek & Kültür Süper 4 Deneme Çözümlü
2014 KPSS Genel Yetenek & Kültür Ultra 6 Deneme Çözümlü
2014 KPSS Matematik 35 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2014 KPSS Tarih 35 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2015 KPSS Genel Yetenek & Kültür 12 Deneme Çözümlü
2016 KPSS Denemeye Değer 35 Anayasa
2016 KPSS Denemeye Değer 35 Coğrafya
2016 KPSS Denemeye Değer 35 Mantık
2016 KPSS Denemeye Değer 35 Matematik
2016 KPSS Denemeye Değer 35 Tarih
2016 KPSS Denemeye Değer 35 Türkçe
2017 KPSS Denemeye Değer 35 Anayasa
2017 KPSS Denemeye Değer 35 Coğrafya
2017 KPSS Denemeye Değer 35 Mantık
2017 KPSS Denemeye Değer 35 Matematik
2017 KPSS Denemeye Değer 35 Tarih
2017 KPSS Denemeye Değer 35 Türkçe
2017 KPSS Genel Yetenek & Kültür 11 Deneme Çözümlü
2018 KPSS Denemeye Değer 18 Anayasa Tamamı Çözümlü
2018 KPSS Denemeye Değer 18 Coğrafya Tamamı Çözümlü
2018 KPSS Denemeye Değer 18 Mantık Tamamı Çözümlü
2018 KPSS Denemeye Değer 18 Matematik Tamamı Çözümlü
2018 KPSS Denemeye Değer 18 Tarih Tamamı Çözümlü
2018 KPSS Denemeye Değer 18 Türkçe Tamamı Çözümlü
2018 KPSS Genel Yetenek & Kültür 9 Deneme Tamamı Çözümlü
2019 KPSS Anayasa 21 Deneme | Türkiye Karması (Tamamı Çözümlü)
2019 KPSS Coğrafya 25 Deneme | Türkiye Karması (Tamamı Çözümlü)
2019 KPSS Genel Yetenek & Genel Kültür Sekiz Deneme | Dijital Çözümlü
2019 KPSS Tarih 16 Deneme | Türkiye Karması (Tamamı Çözümlü)
2020 KPSS Anayasa 30 Deneme | Türkiye Karması (Tamamı Çözümlü)
2020 KPSS Anayasa Net 10 Deneme | Tamamı Çözümlü
2020 KPSS Coğrafya 30 Deneme | Türkiye Karması (Tamamı Çözümlü)
2020 KPSS Coğrafya Net 10 Deneme | Tamamı Çözümlü
2020 KPSS Genel Yetenek & Kültür 7 Deneme | Dijital Çözümlü
2020 KPSS Kitappatik 5 li Paragraf Deneme
2020 KPSS Matematik Net 10 Deneme | Tamamı Çözümlü
2020 KPSS Tarih 30 Deneme | Türkiye Karması (Tamamı Çözümlü)
2020 KPSS Tarih Net 10 Deneme | Tamamı Çözümlü
2020 KPSS Türkçe Net 10 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 KPSS Genel Yetenek & Kültür 8 Deneme | Dijital Çözümlü
2022 KPSS Genel Yetenek & Kültür 9 Deneme | Dijital Çözümlü
2023 KPSS Genel Kültür & Genel Yetenek 10 Deneme | Pdf Çözümlü
EKONOMİK BASKI | 2018 KPSS Genel Yetenek & Kültür 9 Deneme Dijital Çözümlü (Anayasa Değiklikleri Hediyeli)
KPSS Genel Yetenek & Kültür Kamp 3 Deneme | Dijital Çözümlü
KPSS Genel Yetenek Genel Kültür 3lü Türkiye Geneli | Efor Deneme (Tamamı Çözümlü)
KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Enerji 3 Deneme | Dijital Çözümlü
KPSS Paragraf 5 Deneme


Ders Notları
2020 KPSS Baba Zümre Coğrafya Notları
2015 KPSS Coğrafya Özel Ders Notları
2015 KPSS Matematik Özel Ders Notları
2015 KPSS Tarih Özel Ders Notları
2015 KPSS Türkçe Özel Ders Notları
2016 KPSS Anayasa Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS Coğrafya Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS Tarih Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2016 KPSS Türkçe Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Anayasa Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Coğrafya Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Mantık Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Matematik Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Tarih Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2017 KPSS Türkçe Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2018 KPSS Coğrafya Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2018 KPSS Anayasa Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2018 KPSS Tarih Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2018 KPSS Türkçe Özel Ders Notları (Akıllı Telefon Uygulamalı)
2020 KPSS Baba Zümre Anayasa Notları
2020 KPSS Baba Zümre Matematik Notları
2020 KPSS Baba Zümre Tarih Notları
2020 KPSS Baba Zümre Türkçe Notları
KPSS Anayasa Canlı Ders Notları | Baba Zümre
KPSS Coğrafya Canlı Ders Notları | Baba Zümre
KPSS Matematik Canlı Ders Notları | Baba Zümre
KPSS Tarih Canlı Ders Notları | Baba Zümre
KPSS Türkçe Canlı Ders Notları | Baba Zümre


El Kitapları
2012 KPSS Dünyanın Güncel Olayları (KPSS Güncel Bilgiler)
2013 KPSS Güncel Olaylar
2014 KPSS Anayasa Tekrar Takvimi
2014 KPSS Coğrafya Tekrar Takvimi
2014 KPSS Güncel Olaylar Gazetesi
2014 KPSS Tarih Tekrar Takvimi
2015 KPSS Güncel Olaylar
2016 KPSS Güncel Olaylar
2017 KPSS Güncel Olaylar
2018 KPSS Güncel Olaylar
2019 KPSS 6 Günde Tam Tur Güncel Bilgiler Kitabı | 600 Bilgi & 600 Soru
6 Günde Tam Tur Güncel Bilgiler Kitabı | 600 Bilgi & 600 Soru
Kpss Anayasa Hızlı Bakış Konu Anlatımlı
Kpss Coğrafya Hızlı Bakış Konu Anlatımlı
KPSS Genel Kültür Tekrar Takvimi
Kpss Matematik Hızlı Bakış Konu Anlatımlı
KPSS Tarih Hızlı Bakış Konu Anlatımlı
KPSS Türkçe Hızlı Bakış Konu Anlatımlı

Kampanyalı Setler
2018 Genel Kültür & Yetenek Net Memur Paketi
2018 KPSS Genel Kültür & Yetenek Süper Memur Paketi

Konu Anlatımlı Setler
2010 KPSS Genel Yetenek & Genel Kültür Modüler Set
2012 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (5 Kitap)
2013 KPSS Genel Yetenek & Genel Kültür Öğreten Fasiküller
2014 Yeni Sistem KPSS Genel Yetenek & Genel Kültür Öğreten Fasiküller Set
2015 KPSS Genel Yetenek & Genel Kültür PES Konu Anlatımlı Set
2016 KPSS KEP Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set
2017 KPSS KEP Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set
2018 KPSS Genel Yetenek & Genel Kültür Tüm Dersler Konu Anlatımı
2019 KPSS Genel Kültür & Genel Yetenek Modüler Set
2020 KPSS Genel Yetenek & Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set
2023 KPSS Genel Yetenek & Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (6 Kitap)


Konu Anlatımlı Tek Kitaplar
2010 KPSS Anayasa Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2010 KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2010 KPSS Matematik Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2010 KPSS Tarih Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2010 KPSS Türkçe Konu Anlatımlı & Soru Bankası
2011 KPSS Anayasa Konu Anlatımlı
2011 KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı
2011 KPSS Matematik Geometri Konu Anlatımlı
2011 KPSS Tarih Konu Anlatımı
2011 KPSS Türkçe Konu Anlatımlı
2012 KPSS Matematik Konu Anlatımlı
2013 KPSS`nin Yeni Sistemi Konu Anlatımlı
2014 KPSS Anayasa Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 KPSS Matematik Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 KPSS Sayısal & Sözel Mantık Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 KPSS Tarih Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 Kpss Türkçe Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2018 KPSS Kaynakça Tarih Konu Anlatımlı
2020 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Tek Kitap Konu Anlatımlı
2021 KPSS Genel Yetenek & Kültür Tek Kitap Konu Anlatımlı
2022 KPSS Genel Yetenek & Kültür Tamam Konu Anlatımlı
KPSS Anayasa Konu Anlatımlı
KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı
KPSS Tarih Konu Anlatımlı
Kpss Türkçe Konu Anlatımlı


Soru Bankaları
2016 KPSS Coğrafya Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Matematik Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2017 KPSS Coğrafya Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2017 KPSS Matematik Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2010 KPSS Matematik Öğreten Soru Bankası
2010 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Soru Bankası
2010 KPSS Tarih Öğreten Soru Bankası
2011 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Soru Bankası
2012 KPSS Coğrafya Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Sistematik Soru Seti (5 Kitap)
2012 KPSS Matematik Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2012 KPSS Tarih Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2013 KPSS Anayasa Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2013 KPSS Coğrafya Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2013 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Sistematik Soru Seti
2013 KPSS Matematik Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2013 KPSS Tarih Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2014 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Sistematik Soru Seti
2014 ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Coğrafya Soru Bankası (Çözümlü)
2014 ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Matematik Soru Bankası (Çözümlü)
2014 ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Tarih Soru Bankası (Çözümlü)
2014 ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Türkçe Soru Bankası (Çözümlü)
2015 KPSS Anayasa Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2015 KPSS Coğrafya Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2015 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Sistematik Soru Seti
2015 KPSS Matematik Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Anayasa Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Fragman Anayasa Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Fragman Coğrafya Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Fragman Matematik & Sayısal Mantık Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Fragman Tarih Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Fragman Türkçe & Sözel Mantık Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Profesyonel Soru Seti
2016 KPSS Tarih Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 KPSS Türkçe Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2017 KPSS Anayasa Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2017 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Profesyonel Soru Seti
2017 KPSS Tarih Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2017 KPSS Türkçe Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2018 KPSS Genel Yetenek & Kültür Tüm Dersler Soru Bankası
2018 KPSS Türkçe Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2018 KPSS Coğrafya Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2018 KPSS Genel Yetenek & Genel Kültür Profesyonel Soru Seti
2018 KPSS Matematik Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2018 KPSS Tarih Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2019 KPSS Baba Zümre Anayasa Soru Bankası | Tamamı Çözümlü
2019 KPSS Baba Zümre Coğrafya Soru Bankası | Tamamı Çözümlü
2019 KPSS Baba Zümre Tarih Soru Bankası | Tamamı Çözümlü
2019 KPSS Baba Zümre Türkçe Soru Bankası | Tamamı Çözümlü
2019 KPSS Genel Kültür & Genel Yetenek Sinerji Soru Seti | Tamamı Çözümlü
2019 KPSS GY GK Tüm Soru Bankası
2020 KPSS Baba Zümre Anayasa Soru Bankası
2020 KPSS Baba Zümre Coğrafya Soru Bankası
2020 KPSS Baba Zümre Tarih Soru Bankası
2020 KPSS Baba Zümre Türkçe Soru Bankası
2020 KPSS Genel Yetenek - Kültür Tüm Dersler Soru Bankası
2020 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Profesyonel Soru Seti | Tamamı Çözümlü
2020 KPSS Performans Paragraf Soru Bankası
2020 KPSS Sistematik Dil Bilgisi Yeni Nesil Soru Bankası
2021 KPSS Baba Zümre Anayasa Soru Bankası
2021 KPSS Baba Zümre Coğrafya Soru Bankası
2021 KPSS Genel Yetenek - Kültür Tüm Dersler Soru Bankası
2021 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Sinerji Soru Seti | Tamamı Çözümlü
2021 KPSS Performans Paragraf Soru Bankası
2021 KPSS Sistematik Dil Bilgisi Yeni Nesil Soru Bankası
2022 KPSS Genel Yetenek & Kültür Soru Bankası
2022 KPSS İYİ Coğrafya Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ Matematik Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ Tarih Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ Türkçe Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2022 KPSS İYİ Vatandaşlık Soru Bankası & Tamamı Çözümlü
2023 KPSS Coğrafya Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Matematik Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Tarih Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Türkçe Soru Bankası & PDF Çözümlü
2023 KPSS Vatandaşlık Soru Bankası & PDF Çözümlü
Dikkat Çıkabilir KPSS Anayasa ÖSYM`nin Vazgeçemediği Soru Tipleri
Dikkat Çıkabilir KPSS Coğrafya ÖSYM`nin Vazgeçemediği Soru Tipleri
Dikkat Çıkabilir KPSS Matematik ÖSYM`nin Vazgeçemediği Soru Tipleri
Dikkat Çıkabilir KPSS Tarih ÖSYM`nin Vazgeçemediği Soru Tipleri
Dikkat Çıkabilir KPSS Türkçe ÖSYM`nin Vazgeçemediği Soru Tipleri
EKONOMİK BASKI | 2019 KPSS Anayasa Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
EKONOMİK BASKI | 2019 KPSS Coğrafya Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
EKONOMİK BASKI | 2019 KPSS Matematik Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
EKONOMİK BASKI | 2019 KPSS Tarih Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
EKONOMİK BASKI | 2019 KPSS Türkçe Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
KPSS - DGS - ALES Performans Paragraf Soru Bankası
KPSS Genel Yetenek & Kültür 7 Günde GENEL TEKRAR Soru Bankası
KPSS Pratik Paragraf Soru Bankası
KPSS Tarih Öğreten Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Anayasa Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Coğrafya Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Matematik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Tarih Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖSYM Sınavlarından Seçilmiş Sorular KPSS Türkçe Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
Seçilmiş Sorularla KPSS Coğrafya Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
Seçilmiş Sorularla KPSS Tarih Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
Seçilmiş Sorularla KPSS Türkçe Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)


Yaprak Testler
2010 KPSS Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık) Yaprak Testi
2010 KPSS Genel Yetenek (Türkçe & Matematik) Yaprak Testi
2011 KPSS Genel Kültür Çek Kopar Yaprak Test
2011 KPSS Genel Yetenek Çek Kopar Yaprak Test
2012 KPSS Genel Kültür Yaprak Test (Çek Kopar)
2012 KPSS Genel Yetenek Yaprak Test (Çek Kopar)
2013 KPSS Genel Kültür İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2013 KPSS Genel Yetenek İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2014 KPSS Genel Kültür İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2014 KPSS Genel Yetenek İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2015 KPSS Genel Kültür İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2015 KPSS Genel Yetenek İnteraktif (Çek Kopar) Testleri
2016 KPSS Kupa Genel Kültür Konu Konu Test Bankası
2016 KPSS Kupa Genel Yetenek Konu Konu Test Bankası
2017 KPSS Kupa Genel Kültür Konu Konu Test Bankası
2017 KPSS Kupa Genel Yetenek Konu Konu Test Bankası
2018 KPSS Kupa Anayasa Konu Konu Test Bankası
2018 KPSS Kupa Coğrafya Konu Konu Test Bankası
2018 KPSS Kupa Matematik Konu Konu Test Bankası
2018 KPSS Kupa Tarih Konu Konu Test Bankası
2018 KPSS Kupa Türkçe Konu Konu Test Bankası
2019 Tekno Anayasa Test Bankası | Dijital Çözümlü
2019 Tekno Coğrafya Test Bankası | Dijital Çözümlü
2019 Tekno Matematik & Sayısal Mantık Test Bankası | Dijital Çözümlü
2019 Tekno Tarih Test Bankası | Dijital Çözümlü
2019 Tekno Türkçe & Sözel Mantık Test Bankası | Dijital Çözümlü
2020 KPSS Kupa Konu Konu Test Bankası | Anayasa
2020 KPSS Kupa Konu Konu Test Bankası | Coğrafya
2020 KPSS Kupa Konu Konu Test Bankası | Matematik
2020 KPSS Kupa Konu Konu Test Bankası | Tarih
2020 KPSS Kupa Konu Konu Test Bankası | Türkçe
2021 KPSS Tekno Konu Konu Test Bankası | Anayasa
2021 KPSS Tekno Konu Konu Test Bankası | Coğrafya
2021 KPSS Tekno Konu Konu Test Bankası | Matematik
2021 KPSS Tekno Konu Konu Test Bankası | Tarih
2021 KPSS Tekno Konu Konu Test Bankası | Türkçe
2022 KPSS Coğrafya Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS Matematik Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS Tarih Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS Türkçe Konu Sıralı Test Bankası
2022 KPSS Vatandaşlık Konu Sıralı Test Bankası
2023 KPSS Coğrafya Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Matematik Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Tarih Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Türkçe Konu Konu Test Bankası
2023 KPSS Vatandaşlık Konu Konu Test Bankası

KPSS Lise & Önlisans


Deneme Sınavı
2012 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans 10 Deneme Sınavı (Tamamı Çözümlü)
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans 10 Deneme Sınavı I %100 Yeni Sistem
2018 KPSS Lise & Ön Lisans Dokuz Deneme Tamamı Çözümlü | Dijital Çözümlü
2020 KPSS Lise & Ön Lisans 7 Deneme | Dijital Çözümlü
2022 KPSS Lise - Ön Lisans Genel Yetenek & Kültür Kadro 7 Deneme | Dijital Çözümlü
KPSS Lise - Önlisans Genel Yetenek & Kültür Kamp 3 Deneme | Dijital Çözümlü
KPSS Lise Önlisans - Genel Yetenek Kültür Enerji 3 Deneme | Dijital Çözümlü

El Kitapları


Konu Anlatımlı Setler
2010 Ortaöğretim Ön Lisans Konu Anlatımlı
2012 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Konu Anlatımlı Modüler Set
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Modüler Set | % 100 Yeni Sistem
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Süper Üçlü Set | % 100 Yeni Sistem

Konu Anlatımlı Tek Kitaplar
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Anayasa Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Coğrafya Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Matematik Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Tarih Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Türkçe Konu Anlatımlı (Yeni Sistem)
2020 Lise - Önlisans Devlet Memuru Konu Anlatımlı Tüm Dersler
2022 KPSS Lise - Önlisans Genel Kültür&Yetenek Kadro Konu Anlatımı

Soru Bankası
2012 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Soru Bankası
2014 KPSS Ortaöğretim Ön Lisans Soru Bankası - %100 Yeni Sistem
2020 Lise - Önlisans KPSS Devlet Memuru Soru Bankası
2022 KPSS Lise - Önlisans Genel Kültür&Yetenek Kadro Soru Bankası

Yaprak Testler

Ortaokul Yardımcı Kitaplar


5. Sınıf Kitapları
5. Sınıf Deha Fen Bilimleri Soru Bankası
5. Sınıf En Basit Fen
5. Sınıf Hiper Fen Bilimleri Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Burhan BOZTAŞ
5. Sınıf Hiper Matematik Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Serkan AKÇA
5. Sınıf Hiper Türkçe Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Hasan AKSOY
5. Sınıf Hyper English | Practice Book (Quizzes & Dictionary)
5. Sınıf Hyper English | Test Book
5. Sınıf Sinerji Fen Bilimleri Soru Bankası | Burhan BOZTAŞ & Süleyman ALTINTAŞ
5. Sınıf Sinerji Matematik Soru Bankası | Serkan AKÇA & Halil ORAL
5. Sınıf Sinerji Türkçe Soru Bankası | Hasan AKSOY I Volkan ERTUĞRUL I Kadir KESKİN


6. Sınıf Kitapları
6. Sınıf Deha Fen Bilimleri Soru Bankası
6. Sınıf En Basit Fen
6. Sınıf Etkinlikli Matematik Soru Bankası
6. Sınıf Hiper Fen Bilimleri Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Burhan BOZTAŞ
6. Sınıf Hiper Matematik Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Serkan AKÇA
6. Sınıf Hiper Türkçe Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Hasan AKSOY
6. Sınıf Hyper English | Practice Book (Quizzes & Dictionary)
6. Sınıf Hyper English | Test Book
6. Sınıf Sinerji Fen Bilimleri Soru Bankası | Burhan BOZTAŞ & Süleyman ALTINTAŞ
6. Sınıf Sinerji Matematik Soru Bankası | Serkan Akça & Hakan SAĞLAM & Emrah KARABULUT
6. Sınıf Sinerji Türkçe Soru Bankası | Hasan AKSOY I Volkan ERTUĞRUL I Sercan AKDENİZ


7. Sınıf Kitapları
7. Sınıf Deha Fen Bilimleri Soru Bankası
7. Sınıf En Basit Fen
7. Sınıf Etkinlikli Matematik Soru Bankası
7. Sınıf Hiper Fen Bilimleri Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Burhan BOZTAŞ
7. Sınıf Hiper Matematik Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Serkan AKÇA
7. Sınıf Hiper Türkçe Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Hasan AKSOY
7. Sınıf Hyper English | Practice Book (Quizzes & Dictionary)
7. Sınıf Hyper English | Test Book
7. Sınıf Sinerji Fen Bilimleri Soru Bankası | Burhan BOZTAŞ & Abdulkadir ORAKCI
7. Sınıf Sinerji Matematik Soru Bankası |Telat BİLİCAN I Serkan AKÇA I Yasin ARSLAN
7. Sınıf Sinerji Türkçe Soru Bankası | Hasan AKSOY


8. Sınıf Kitapları
8. Sınıf 3`ü 1 Arada Zümre Sözel Yetenek Soru Bankası | Yeni Nesil
8. Sınıf Atom Matematik 16 Deneme | Yeni Nesil
8. Sınıf Deha Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 Deneme Sınavı | Yeni Nesil
8. Sınıf Deha Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
8. Sınıf Deha Fen Bilimleri 16 Deneme Sınavı | Yeni Nesil
8. Sınıf Deha Fen Bilimleri Soru Bankası
8. Sınıf Deha İngilizce Soru Bankası
8. Sınıf Deha Matematik 16 Deneme Sınavı | Yeni Nesil
8. Sınıf Deha Matematik Soru Bankası
8. Sınıf Deha T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 20 Deneme Sınavı | Yeni Nesil
8. Sınıf Deha T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası
8. Sınıf Deha Türkçe 16 Deneme Sınavı | Yeni Nesil
8. Sınıf Deha Türkçe Soru Bankası
8. Sınıf En Basit Fen
8. Sınıf Etkinlikli Matematik Soru Bankası
8. Sınıf Fen Bilimleri Tesla 16 Deneme
8. Sınıf Görsel Okuma & Sözel Mantık & Paragraf Harbi Soru Bankası
8. Sınıf Hiper Fen Bilimleri Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Burhan BOZTAŞ
8. Sınıf Hiper Matematik Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Serkan AKÇA
8. Sınıf Hiper Türkçe Konu Anlatımlı & Soru Bankası | Hasan AKSOY
8. Sınıf Hyper English | Practice Book (Quizzes & Dictionary)
8. Sınıf Hyper English | Test Book
8. Sınıf LGS Zümre Türkçe 12 Deneme | Yeni Nesil
8. Sınıf Refresh Fen Bilimleri 21 Deneme | LGS 1. Dönem Konuları
8. Sınıf Refresh Türkçe 18 Deneme | LGS 1. Dönem Konuları
8. Sınıf Sinerji Fen Bilimleri Soru Bankası | Burhan BOZTAŞ & Abdulkadir ORAKCI
8. Sınıf Sinerji Matematik Soru Bankası |Emrah KARABULUT I Halil ORAL I Serkan AKÇA I Hakan SAĞLAM
8. Sınıf Sinerji Türkçe Soru Bankası | Hasan AKSOY
8. Sınıf Tekrar Dene 5 Deneme | LGS 1. Dönem Konuları
8. Sınıf Tekrar Mod On Fen Bilimleri Teknik Analiz Modülleri İlk Dönem Tekrarı | Burhan BOZTAŞ
8. Sınıf Tekrar Mod On Matematik Teknik Analiz Modülleri İlk Dönem Tekrarı | Serkan AKÇA
8. Sınıf Tekrar Mod On Türkçe Teknik Analiz Modülleri İlk Dönem Tekrarı | Hasan AKSOY
8. Sınıf Zümre Paragraf Soru Bankası | Yeni Nesil
8. Sınıf Zümre Sözel Yetenek Soru Bankası | Yeni Nesil
8. Sınıf Zümre Türkçe %100 LGS Soru Bankası | Yeni Nesil
8. Sınıf Zümre Türkçe 10 Deneme | Yeni Nesil
8. Sınıf Zümre Türkçe Anlam Bilgisi Soru Bankası | Yeni Nesil
8.Sınıf TAM Fen Bilimleri 1 Teknik Analiz Modülleri & Mevsimler ve İklim | Burhan BOZTAŞ
8.Sınıf TAM Fen Bilimleri 2 Teknik Analiz Modülleri & DNA Genetik Kod | Burhan BOZTAŞ
8.Sınıf TAM Fen Bilimleri 3 Teknik Analiz Modülleri & Basınç | Burhan BOZTAŞ
8.Sınıf TAM Fen Bilimleri 4 Teknik Analiz Modülleri & Madde ve Endüstri | Burhan BOZTAŞ
8.Sınıf TAM Fen Bilimleri 5 Teknik Analiz Modülleri & Basit Makineler | Burhan BOZTAŞ
8.Sınıf TAM Fen Bilimleri 6 Teknik Analiz Modülleri & Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi | Burhan BOZTAŞ
8.Sınıf TAM Fen Bilimleri 7 Teknik Analiz Modülleri & Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi | Burhan BOZTAŞ
8.Sınıf TAM Matematik 1 Teknik Analiz Modülleri & Çarpanlar ve Katlar | Serkan AKÇA
8.Sınıf TAM Matematik 2 Teknik Analiz Modülleri & Üslü Sayılar | Serkan AKÇA
8.Sınıf TAM Matematik 3 Teknik Analiz Modülleri & Kareköklü Sayılar | Serkan AKÇA
8.Sınıf TAM Matematik 4 Teknik Analiz Modülleri & Veri Analizi Olasılık Özdeşlikler ve Cebirsel İfadeler | Serkan AKÇA
8.Sınıf TAM Matematik 5 Teknik Analiz Modülleri & Doğrusal Denklemler | Serkan AKÇA
8.Sınıf TAM Matematik 6 Teknik Analiz Modülleri & Üçgenler ve Geometrik Cisimler | Serkan AKÇA
8.Sınıf TAM Türkçe 1 Teknik Analiz Modülleri & Sözcükte ve Cümlede Anlam | Hasan AKSOY
8.Sınıf TAM Türkçe 2 Teknik Analiz Modülleri & Paragraf ve Sözel Mantık | Hasan AKSOY
8.Sınıf TAM Türkçe 3 Teknik Analiz Modülleri & Fiilimsiler ve Cümlenin Öğeleri | Hasan AKSOY
8.Sınıf TAM Türkçe 4 Teknik Analiz Modülleri & Fiilde Çatı ve Cümle Türleri| Hasan AKSOY
8.Sınıf TAM Türkçe 5 Teknik Analiz Modülleri & Metin Türleri ve Anlatım Bozuklukları | Hasan AKSOY
8.Sınıf TAM Türkçe 6 Teknik Analiz Modülleri & Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri | Hasan AKSOY
Değerler Eğitimi Paragraf Soru Bankası | Hasan Aksoy

ÖABT Kitapları


Beden Eğitimi
2020 ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT BESYO | Beden Eğitimi Öğretmenliği Soru Cevap | Hızlı Tekrar
2021 ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği | Soru Bankası + Deneme | Hocamix
2021 ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2022 ÖABT BESYO | Beden Eğitimi Öğretmenliği Soru Cevap | Hızlı Tekrar
2023 ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
2023 ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
ÖABT Beden Eğitimi (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Beden Eğitimi Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Premium Beden Eğitimi Öğretmenliği Konu Anlatımlı


Biyoloji
2016 ÖABT Biyoloji Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Biyoloji Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Biyoloji Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi

Coğrafya
2022 ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Coğrafya 35 Deneme Tamamı Çözümlü
ÖABT Coğrafya Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2016 ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Kavramatik Modüler Soru Seti (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Hap 3 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği | Konu Anlatımlı Set
2021 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği 7 Deneme
2021 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği Full Set
2021 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği Soru Bankası
2021 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Öğretmenliği Konu Anlatımı ve Soru Bankası Seti
2021 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Öğretmenliği Soru Bankası ve Deneme Seti
2021 ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2022 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği Soru Bankası
2023 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği | Konu Anlatımlı Set
2023 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği 10 Deneme
2023 ÖABT Din Kültürü & İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği Konu Tarama Testleri
2023 ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
2023 ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Kavramatik Modüler Soru Seti (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Premium Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Konu Anlatımlı (2 Cilt)


Fen ve Teknoloji
2016 ÖABT Fen ve Teknoloji Kavramatik Modüler Soru Seti (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Fen ve Teknoloji Deneme Sınavı-1 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Fen ve Teknoloji Deneme Sınavı-2 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Fen ve Teknoloji Deneme Sınavı-3 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Fen ve Teknoloji Deneme Sınavı-4 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Fen ve Teknoloji Deneme Sınavı-5 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Fen ve Teknoloji Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2014 ÖABT Fen ve Teknoloji Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Hap 3 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 ÖABT Fen ve Teknoloji Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2023 ÖABT Fen Bilimleri Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
2023 ÖABT Fen ve Teknoloji Diğer Alanlar Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
ÖABT Fen ve Teknoloji (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Fen ve Teknoloji Kavramatik Modüler Soru Seti (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Premium Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Konu Anlatımlı (3 Cilt)

Fizik
ÖABT Fizik Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Fizik Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Premium Fizik Öğretmenliği Konu Anlatımlı

İngilizce
2013 ÖABT İngilizce Deneme Sınavı-1 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT İngilizce Deneme Sınavı-2 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT İngilizce Deneme Sınavı-3 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT İngilizce Deneme Sınavı-4 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT İngilizce Deneme Sınavı-5 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT İngilizce Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2014 ÖABT İngilizce Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 ÖABT İngilizce Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT İngilizce Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2021 ÖABT İngilizce Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2023 ÖABT İngilizce Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
ÖABT İngilizce (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT İngilizce Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT İngilizce Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Premium İngilizce Öğretmenliği Konu Anlatımlı

Kimya
ÖABT Kimya Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Kimya Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Premium Kimya Öğretmenliği Konu Anlatımlı

Matematik İlköğretim
2014 ÖABT Matematik (İlköğretim) Soru Bankası (Çözümlü)
2016 ÖABT Matematik (İlköğretim) Kavramatik Soru Bankası (Çözümlü)
2020 ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2021 ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
ÖABT İlköğretim Matematik (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Matematik (İlköğretim) Kavramatik Soru Bankası (Çözümlü)
ÖABT Matematik İlköğretim Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Premium Matematik (İlköğretim) Öğretmenliği Konu Anlatımlı (2 Cilt)

Matematik Lise
2013 ÖABT Matematik (Lise) Deneme Sınavı-1 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Matematik (Lise) Deneme Sınavı-2 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Matematik (Lise) Deneme Sınavı-3 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Matematik (Lise) Deneme Sınavı-4 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Matematik (Lise) Deneme Sınavı-5 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Matematik (Lise) Soru Bankası (Çözümlü)
2014 ÖABT Matematik (Lise) Soru Bankası (Çözümlü)
2016 ÖABT Matematik (Lise) Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2021 ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
ÖABT Lise Matematik (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Matematik (Lise) Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Matematik Lise Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Premium Matematik (Lise) Öğretmenliği Konu Anlatımlı (2 Cilt)

Okul Öncesi Öğretmenliği
2020 ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Hap 3 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği | Konu Özeti + Soru Bankası + Deneme | Hocamix
2021 ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2023 ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
2023 ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Premium Okul Öncesi Öğretmenliği Konu Anlatımlı (2 Cilt)

Rehberlik
2020 ÖABT Rehber Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT Rehber Öğretmenlik Hap 3 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 ÖABT Rehber Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2023 ÖABT Rehber Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
2023 ÖABT Rehber Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
ÖABT Premium Rehber Öğretmenliği Konu Anlatımlı
ÖABT Rehber Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Rehber Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Rehber Öğretmenliği Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)

Sınıf Öğretmenliği
2016 ÖABT Sınıf Öğretmenliği Kavramatik Modüler Soru Seti (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT Sınıf Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT Sınıf Öğretmenliği Hap 3 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 ÖABT Sınıf Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2021 ÖABT Sınıf Öğretmenliği Alan Eğitimi | Konu Özeti + Soru Bankası + Deneme | Hocamix
2021 ÖABT Sınıf Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası
2022 ÖABT Sınıf Öğretmenliği | Alan Eğitimi Konu Anlatımlı Soru Bankası
2023 ÖABT Sınıf Alan Eğitimi Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
ÖABT Premium Sınıf Öğretmenliği Konu Anlatımlı (5 Cilt)
ÖABT Sınıf Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Sınıf Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi
ÖABT Sınıf Öğretmenliği Kavramatik Modüler Soru Seti (Tamamı Çözümlü)

Sosyal Bilgiler
2013 ÖABT Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı-1 (Çözümlü)
2013 ÖABT Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı-2 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı-3 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı-4 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı-5 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Sosyal Bilgiler Soru Bankası (Çözümlü)
2014 ÖABT Sosyal Bilgiler Soru Bankası (Çözümlü)
2016 ÖABT Sosyal Bilgiler Kavramatik Modüler Soru Seti (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hap 3 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Konu Özeti + Soru Bankası + Deneme | Hocamix
2021 ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2023 ÖABT Sosyal Bilgiler Diğer Sosyal Bilim Alanları Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
2023 ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
ÖABT Premium Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konu Anlatımlı
ÖABT Sosyal Bilgiler Diğer Alanlar Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Sosyal Bilgiler Kavramatik Modüler Soru Seti (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi

Tarih
2013 ÖABT Tarih Deneme Sınavı-1 (Çözümlü)
2013 ÖABT Tarih Deneme Sınavı-2 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Tarih Deneme Sınavı-3 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Tarih Deneme Sınavı-4 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Tarih Deneme Sınavı-5 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Tarih Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2014 ÖABT Tarih Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2016 ÖABT Tarih Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT Tarih Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2021 ÖABT Tarih Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2023 ÖABT Tarih Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
ÖABT Tarih Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Tarih Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
Tarih Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi

Türk Dili ve Edebiyatı
2013 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı-1 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı-2 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı-3 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı-4 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı-5 (Tamamı Çözümlü)
2013 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası (Çözümlü)
2014 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası (Çözümlü)
2016 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hap 3 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 ÖABT Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2023 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
2023 ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
ÖABT Premium Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı (2 Cilt)
ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi

Türkçe
2014 ÖABT Türkçe Soru Bankası (Çözümlü)
2016 ÖABT Türkçe Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
2020 ÖABT Türkçe Öğretmenliği Çözümlü 5 Deneme | Yeni Sistem
2020 ÖABT Türkçe Öğretmenliği Hap 3 Deneme | Tamamı Çözümlü
2021 ÖABT Türkçe Öğretmenliği 8 Deneme Dijital Çözümlü
2023 ÖABT Türkçe Öğretmenliği 6 Deneme | Pdf Çözümlü
2023 ÖABT Türkçe Öğretmenliği Soru Bankası | Pdf Çözümlü
ÖABT Premium Türkçe Öğretmenliği Konu Anlatımlı (2 Cilt)
ÖABT Türkçe Kavramatik Soru Bankası (Tamamı Çözümlü)
ÖABT Türkçe Öğretmenliği (75 Soruluk) Çözümlü 5 Deneme | Performans Serisi - Yeni Sistem
ÖABT Türkçe Öğretmenliği Çözümlü 7 Deneme Performans Serisi

YKS | TYT & AYT


AYT Kitapları
2022 Mert Hoca AYT Efişinado Matematik Denemeleri – 10’lu Deneme | Mert Hoca Yayınları
90 Günde AYT Matematik Kampı Video Ders Kitabı | Mert Hoca Yayınları
AYT 3lü Efor Deneme
İçi Dolu Defter YKS | AYT Coğrafya
İçi Dolu Defter YKS | AYT Edebiyat
İçi Dolu Defter YKS | AYT Fizik
İçi Dolu Defter YKS | AYT Kimya
İçi Dolu Defter YKS | AYT Matematik
Permütasyon Kombinasyon Olasılık Binom Açılımı Video Ders Kitabı Mert Hoca Yayınları
Tüm Sınavlar İçin Edebi Olaylar | Edebiyat Gazetesi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan AYT Edebiyat Defteri| Edebikopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan AYT Fizik 2 Defteri | Fizikopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan AYT Matematik 2 Defteri | Matekopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan Coğrafya 2 Defteri | Coğrakopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan Kimya 2 Defteri | Kimyakopi
YKS AYT TYT 60 Günde Geometri Kampı Video Ders Kitabı (Özel Ders Formatlı) | Mert Hoca Yayınları
YKS Kafana Göre AYT Coğrafya 2 Soru Bankası
YKS Kafana Göre AYT Edebiyat Soru Bankası
YKS Kafana Göre AYT Fizik 2 Soru Bankası
YKS Kafana Göre AYT Kimya 2 Soru Bankası
YKS Kafana Göre AYT Matematik 2 Soru Bankası

TYT Kitapları
YKS Kafana Göre TYT & AYT Geometri Soru Bankası
2021 YKS - TYT - AYT 1 Dakikada Paragraf Çözdüren Soru Bankası
2021 YKS - TYT Yeni Nesil Dil Bilgisi Soru Bankası
2022 Mert Hoca TYT Efişinado Matematik Denemeleri – 10’lu Deneme | Mert Hoca Yayınları
70 Günde TYT Matematik Kampı Video Ders Kitabı Eko boy| Mert Hoca Yayınları
70 Günde TYT Matematik Kampı Video Ders Kitabı Normal boy | Mert Hoca Yayınları
İçi Dolu Defter YKS | TYT- AYT Geometri
İçi Dolu Defter YKS | TYT Coğrafya
İçi Dolu Defter YKS | TYT Fizik
İçi Dolu Defter YKS | TYT Kimya
İçi Dolu Defter YKS | TYT Matematik
İçi Dolu Defter YKS | TYT Türkçe
İçi Dolu Defter YKS | TYT-AYT Biyoloji
İçi Dolu Defter YKS | TYT-AYT Tarih
Tüm Sınavlar İçin Biyolojik Olaylar | Biyoloji Gazetesi
Tüm Sınavlar İçin Coğrafi Olaylar | Coğrafya Gazetesi
Tüm Sınavlar İçin Fiziki Olaylar | Fizik Gazetesi
Tüm Sınavlar İçin Geometrik Olaylar | Geometri Gazetesi
Tüm Sınavlar İçin Matematiksel Olaylar | Matematik Gazetesi
Tüm Sınavlar İçin Tarihi Olaylar | Tarih Gazetesi
Tüm Sınavlar İçin Türkçe Dilsel Olaylar Gazetesi
TYT 3lü Efor Deneme
TYT Net Arttıran 5 Deneme | Hocalara Geldik
TYT Paragraf Hızlandıran 5 Deneme
TYT Pratik Paragraf Soru Bankası
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan TYT Coğrafya Defteri | Coğrakopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan TYT Fizik Defteri | Fizikopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan TYT Kimya Defteri| Kimyakopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan TYT Matematik Defteri | Matekopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan TYT Türkçe Defteri | Türkçekopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan TYT-AYT Biyoloji Defteri |Biyokopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan TYT-AYT Geometri Defteri | Geokopi
Üniversiteye Hazırlık Konu Kavratan TYT-AYT Tarih Defteri | Tarihkopi
YKS - Temel Yeterlilik Testi | Konu Seti (4 Kitap)
YKS - Temel Yeterlilik Testi | 4 Deneme
YKS - TYT Yeni Nesil Dil Bilgisi Soru Bankası
YKS Kafana Göre TYT & AYT Biyoloji Soru Bankası
YKS Kafana Göre TYT & AYT Tarih Soru Bankası
YKS Kafana Göre TYT Coğrafya Soru Bankası
YKS Kafana Göre TYT Fizik Soru Bankası
YKS Kafana Göre TYT Kimya Soru Bankası
YKS Kafana Göre TYT Matematik Soru Bankası
YKS Kafana Göre TYT Türkçe Soru Bankası
Uzman Kariyer